hoofdartikel
technologie > opslag & transport > pomp > verdringerprincipe
Download download article

Karakteristiek en werkwijze van een verdringerpomp

Inhoudsopgave
 Bedrijfsschema
 Pompkarakteristiek
 Regeling van het toerental
 Viscositeit
 Spleetverliezen

Verdringerpompen zijn hydrostatische machines. Ze werken op basis van daadwerkelijke verplaatsing en moeten niet opereren tegen een gesloten systeem.

Alle roterende pompen zijn ontworpen volgens hetzelfde principe. Twee rotoren, geplaatst op parallelle assen, worden aangedreven door een buitenliggende tandwieloverbrenging.

De rotoren draaien in tegengestelde richting met kleine radiale en axiale speling. Daardoor raken zij noch elkaar, noch het pomphuis. De rotoren zijn ontworpen om in elke positie een barrière te vormen tussen de aanzuig- en de perszijde. Deze afsluiting werkt alleen bij kleine openingen. Er zijn geen aanvullende afdichtingen of kleppen.

De ruimte die aan de aanzuigzijde ontstaat wordt gevuld met product, dat daarna wordt meegenomen in een cirkelvormige baan. Aan de perszijde wordt het product leeggedrukt door de andere rotor. Hierdoor ontstaat en constante stroom van de aanzuig- naar de perszijde.

Bedrijfsschema

Aanzuigen en vullen van de bovenste kamer en tegelijkertijd transporteren van het volume uit de onderste kamer Transporteren van het volume uit de bovenste kamer en tegelijkertijd aanzuigen en vullen van de onderste kamer Uitstroom van het volume uit de bovenste kamer en tegelijkertijd transporteren van het volume in de onderste kamer Transporteren van het volume in de bovenste kamer en tegelijkertijd uitstromen van het volume in de onderste kamer

Fig. 1: bedrijfschema verdringerpomp


Roterende pompen zorgen voor een rustige behandeling van de stroom met minimale belasting of beschadiging van het product.

Pompkarakteristiek

(geldt alleen voor water)

Bij verdringerpompen is de capaciteit lineair afhankelijk van het toerental.

Op de proefstand wordt de capaciteit bepaald voor verschillende toerentallen en opvoerhoogtes. Om de verschillende pomptypes en -ontwerpen te kunnen vergelijken, worden deze tests altijd met water uitgevoerd.

Als eenmaal de capaciteit Q en de opvoerhoogte H zijn vastgesteld, wordt voor het gewenste bedrijfspunt het betrokken toerental n verkregen uit de grafiek. (fig. 2)Fig. 2: Pompkarakteristiek


De verdringerpomp wordt meestal bedreven met een vast, onveranderlijk toerental. De capaciteit is constant.

Regeling van het toerental


De capaciteit kan aan verschillende bedrijfsomstandigheden aangepast worden door het toerental te veranderen.

Viscositeit


Bij het ontwerpen en kiezen van het pomptype moet altijd rekening gehouden worden met de viscositeit van het product.

Bij hogere viscositeit heeft het product meer tijd nodig om de ruimte in de rotoren te vullen. In dergelijke gevallen moet het toerental van de pomp verlaagd worden om te voorkomen dat er cavitatie optreedt, want daardoor neemt de capaciteit af en ontstaat grote slijtage. Wanneer de pomp werkt onder condities waaronder cavitatie optreedt, gaat dat gepaard met veel lawaai.

Spleetverliezen


Ondanks de zeer kleine spleten tussen de rotoren het pomphuis ontstaat er bij het verpompen van waterachtige producten terugstroming van de pers- naar de zuigzijde.

Vanaf viscositeiten van 200 mPa s bij omtrekzuigerpompen en vanaf 500 mPa s bij lobbenpompen houdt deze terugstroming op.

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf:

verdringerprincipe

Verdringerpompen zijn hydrostatische machines. Ze werken op basis van daadwerkelijke verplaatsing en moeten niet opereren tegen een gesloten systeem. Alle roterende pompen zijn ontworpen volgens hetzelfde principe. Twee rotoren,... lees volledige beschrijving