hoofdartikel
database > wetenschap & voeding > allergenen > drempelwaarde
Download download article

Drempelwaarde

Inhoudsopgave
 Wettelijke drempelwaarden
 Sulfiet
 Gluten
 Lactose
 Bepaling drempelwaarde
 VITAL
Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van drempelwaarden; de minimale hoeveelheid van een voedingsmiddel die een allergische reactie oproept. Hoewel nog veel wetenschappelijk onderzoek gedaan moet worden, zijn de eerste stappen gezet bij het vaststellen van deze limieten om risico’s beter in te schatten. 

In de Europese lijst met verplicht te etiketteren allergene ingrediënten zijn, met uitzondering van sulfiet, geen drempelwaarden genoemd. Voor alle andere allergene ingrediënten geldt geen drempelwaarde. Dat betekent dus een nulgrens ofwel een aan-/afwezigheidsprincipe. 
Ongeacht de gebruikte hoeveelheid moet een allergeen ingrediënt, of afgeleide producten daarvan, altijd geëtiketteerd worden.

Wettelijke drempelwaarden

Sulfiet

De etikettering van zwaveldioxide en sulfiet wordt pas verplicht wanneer het gehalte in het (samengesteld) eindproduct hoger is dan 10 mg per kilo. Het gaat hierbij om het totale product, zoals dit wordt geconsumeerd. Bij producten die moeten worden bereid (bijvoorbeeld droge soep), is het gehalte na bereiding bepalend. De drempelwaarde geldt niet voor de individuele ingrediënten van het eindproduct. Ook geldt de drempelwaarde niet voor van nature aanwezig zwaveldioxide en sulfiet.

Gluten

De wettelijke norm voor producten met de claim glutenvrij dieet is 20 ppm . Deze producten mogen de claim ‘glutenvrij’ (logo of tekst) dragen. Er kunnen ingrediënten van glutenbevattende granen gebruikt zijn, maar deze zijn dan glutenvrij gemaakt (bijv. tarwezetmeel).
Voor het vermelden van dergelijke ingrediënt geldt overigens geen drempelwaarde. Dit betekent dat een glutenvrij ingrediënt zoals tarwezetmeel, als allergeen verduidelijkt moet worden op het etiket (bijvoorbeeld: TARWEzetmeel) en toch de claim “glutenvrij” kan dragen.

Lactose

Bij lactose-intolerantie is een geringe consumptie van lactosehoudende producten mogelijk. Harde kaassoorten, zoals Goudse of Emmentaler – waarbij vrijwel alle melksuiker is omgezet – passen in het dieet van mensen met lactose-intolerantie. 

Er is echter momenteel geen wettelijke norm van de claim lactosevrij.

Bepaling drempelwaarde

Op basis van patiëntengegevens zijn zogenoemde reference doses afgeleid. Dit is de hoeveelheid allergeen eiwit welke gegeten of gedronken kan worden in een eetmoment zonder klachten bij mensen met een allergie. Deze reference doses zijn gesteld in mg allergeen eiwit. 

Op basis van de reference dosis (mg) kan een gehalte in een product berekend worden. Een drempelwaarde –ook wel action level genoemd- is dus een concentratie, uitgedrukt in mg per kg product. Bij deze berekening worden veiligheidsmarges en consumptiegroottes meegenomen.

VITAL

Volgens de Australia New Zealand Food Standards Code Standard 1.2.3 moeten acht allergene stoffen verplicht geëtiketteerd worden. Ook hier zijn geen wettelijke drempelwaarden vastgesteld.
Het Allergen Bureau heeft in samenspraak met andere betrokken partijen het vrijwillige Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling (VITAL)-systeem opgesteld. Dit systeem wordt door veel (internationale) bedrijven gehanteerd. VITAL is een risicobeoordelingssystematiek om te bepalen of een allergenenwaarschuwing (kan sporen bevatten van…) noodzakelijk is.

VITAL 2 maakt gebruik van vaste reference doses per allergeen. Afhankelijk van de consumptiegrootte van een voedingsmiddelen kan de bijbehorende action level uitgerekend worden. Met een rekentool kan uitgerekend worden wat de concentratie van een allergeen in een product kan zijn (afhankelijk van o.a. andere recepturen op een lijn, allergeen eiwitgehaltes in producten en achterblijvend product in machines). Deze berekende concentratie kan vervolgens getoetst worden tegen het action level om te bepalen of een waarschuwing op de verpakking nodig is.

Belangrijk is dat de drempelwaarden zijn uitgedrukt in mg eiwit per kg product. Bij het vergelijken met analyseresultaten moet soms een omrekening plaatsvinden. Uitslagen zijn namelijk vaak gesteld in mg allergeen product/ kg product.

Bernadette Besselink, Voedingsmiddelentechnologie, Den Bosch
Bijgewerkt door Marjan van Ravenhorst, Bregje Kroeze-Krebbers, Allergenen Consultancy

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf: