hoofdartikel
database > wetgeving > veiligheidseisen > RIE
Download download article

RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie)

Inhoudsopgave
 Wat houdt een RI&E in?
 Ondersteuning door een deskundige
 Uitvoering van de RI&E
 Toetsing van de RI&E
Op grond van de Arbowet 1998 bent u als werkgever verplicht voor uw werknemers een veilige werkomgeving te creŽren. In de Arbowet is voorgeschreven dat u hiervoor een risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E) uit dient te voeren en deze actueel houdt. De RI&E brengt de algemene risico's binnen een bedrijf in kaart.

Wat houdt een RI&E in?

Het uitvoeren van een RI&E houdt in dat u nagaat aan welke risicoís uw werknemers (kunnen) worden blootgesteld en of er in uw bedrijf voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid te voorkomen. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd. Een plan van aanpak met verbetermaatregelen maakt altijd deel uit van de RI&E.

Door de arbeidsrisicoís op schrift te stellen krijgt u snel inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisicoís in uw bedrijf. Hierdoor kunt u de situatie goed beoordelen en zien waar verbeteringen nodig zijn. De RI&Eís hebben meestal de vorm van branchegeoriŽnteerde checklists die u inzicht geven in de mogelijke arbeidsrisicoís in uw bedrijf. Bij het invullen van de checklists worden de belangrijkste risicoís per werkzaamheid of bedrijfsproces doorlopen. Vervolgens wordt de ernst ingeschat. Op basis daarvan wordt de prioriteit aangegeven en het plan van aanpak opgesteld.

Ondersteuning door een deskundige

Per 1 juli 2005 is het voor werkgevers niet meer verplicht om te zijn aangesloten bij een arbodienst (Wet Maatwerk in Arbodienstverlening).

Uitvoering van de RI&E

U mag de RI&E zelf uitvoeren. Om echter direct en efficiŽnt de minimaal noodzakelijke aanpassingen vast te stellen, is het vaak praktischer om hiervoor een deskundige in te schakelen die de branche kent.

Toetsing van de RI&E

Sinds 1 januari 2006 mag de verplichte toetsing van de RI&E worden uitgevoerd door de zogenaamde kerndeskundige, afhankelijk van zijn primaire expertise. Voor bedrijven met ten hoogste 10 werknemers vervalt deze toets overigens onder voorwaarden.

Voor meer informatie: TCPM Ingenieurs & Adviseurs
forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf: