hoofdartikel
branches > overig > aroma's, kruiden > zout
Download download article

Zout

Inhoudsopgave
 Productieproces zout uit rotsen
 Opgraven
 Eerste en tweede maling
 Reiniging
 Derde maling
 Productieproces zout uit pekel
 Zondrogen
 Meertraps vacuüm indampinstallatie
 Mechanisch indampen
 Vervolg beide processen
 Toevoegingen
 Verpakken
Zout bestaat uit kleurloze kristallen en heeft een karakteristieke smaak. Zout is een algemene naam voor natriumchloride (NaCl). Zout is het meest bekend als voedingsmiddelensupplement, als smaakversterker. Het gebruik met dit doel is echter maar 5%. Zout wordt voor 70% in de chemische industrie gebruikt, als chloorbron. Verder wordt zout nog gebruikt om wegen ijs- en sneeuwvrij te maken, water te verzachten, voedingsmiddelen te conserveren en aarde te stabiliseren voor het bouwen.

Zout kan gewonnen worden uit zoutrotsen (halite) of uit pekelwater. Zoutrotsen zijn het gevolg van het verdampen van oceanen in prehistorische tijden. Dit zout kan opgegraven worden of er kan water ingespoten en opgezogen worden. Bij het spuiten van water krijgt men alsnog pekelwater. Pekelwater kan uit oceanen, uit zoutwatermeren (als de Dode zee) of ondergrondse poelen komen. Buiten het NaCl bevatten de zoutbronnen nog vele andere zouten, leisteen en kwarts.

Productieproces zout uit rotsen

Opgraven

Na de ontdekking van een zoutmijn (zoutrots) wordt het zout opgegraven. Hierbij wordt eenzelfde methode gebruikt als bij het opgraven van kolen.

Eerste en tweede maling

Ondergronds worden de kristallen een eerste maal gemalen, de stukken zout zijn nog steeds erg groot (ongeveer 23 cm lengte). Vervolgens worden de zoutkristallen naar de oppervlakte getransporteerd. Boven de grond worden ze voor een tweede maal gemalen, tot een lengte van ongeveer 8 cm.

Reiniging

De nog steeds erg grote zoutkristallen worden onder een magneet gevoerd. De magneet haalt alle ijzerdelen uit het zout. Vervolgens worden stenen verwijderd. Hiervoor worden de zoutkristallen in een ronddraaiende roestvrij stalen trommel gegooid. Door de kracht waarmee de zoutkristallen in de trommel gegooid worden breken ze en gaan door de gaatjes die zich bevinden in de wand van de trommel. Stenen zijn harder dan zout en breken niet, hierdoor zijn ze te groot om door de gaatjes te gaan.

Derde maling

Bij een derde maling worden de zoutkristallen verkleind tot een grootte van 2,5 cm. Als kleinere zoutkristallen gewenst zijn, wordt het zout nogmaals gemalen. Als meer zuiver zout gewenst is kunnen de kristallen opgelost worden en verder verwerkt worden in het pekelzoutproces.

Productieproces zout uit pekel

De pekel kan op verschillende manieren verder verwerkt (zuiveren en drogen) worden. Zo kan men de pekel zuiveren en drogen door middel van de zon, een meertraps vacuüm indampinstallatie of mechanische indamper.

Zondrogen

Zout produceren met behulp van de zon kan alleen in hete, droge en zonnige gebieden. De pekel wordt in een open pan blootgesteld aan de zon. Het water en de oplosbare stoffen verdampen hierdoor. Omdat onoplosbare en moeilijke oplosbare stoffen naar de bodem zakken zodra de verdamping begint, wordt de pekel overgepompt naar een tweede pan. De verdamping gaat verder en het zout begint met kristalliseren. De pekel wordt nu overgepompt naar een derde verdampingspan. Na een tijd verdampen ontstaat een pekel met zeer hoge concentratie zout, maar ook de concentratie aan magnesiumchloride en magnesiumsulfaat is hoog.

De sterk geconcentreerde pekel wordt vervolgens gewassen met een zeer geconcentreerde zoutoplossing en vervolgens met zuiver water. Na 2 tot 3 maanden draineren ontstaat zout met een zuiverheid van 99,4%. De zuiverheid kan vergroot worden door de wassingen te herhalen. Dan kan zout met een zuiverheid van 99,8% behaald worden, welke geschikt is voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

De kristallen worden gedroogd in een hete lucht oven op 185ºC en vervolgens op grootte gesorteerd.

Meertraps vacuüm indampinstallatie

De pekel wordt chemisch gereinigd om de calcium en magnesium componenten te verwijderen. Vervolgens worden de ketels van de indampinstallatie gevuld met pekel. De eerste ketel wordt met stoom verhit, de pekel wordt aan de kook gebracht en hete waterdamp stijgt op, deze waterdamp verwarmt de tweede ketel en zo verder. Doordat de installatie onder vacuüm wordt gehouden is het kookpunt van de pekel lager dan bij atmosferische druk, dit zorgt ervoor dat minder energie (in de vorm van stoom) toegevoegd hoeft te worden om de pekel op temperatuur te brengen en houden.

De pekel verliest veel water tijdens het indampen en een dikke zoutslurry blijft over. De slurry wordt verwijderd, gedroogd in een oven en gesorteerd op grootte.

Mechanisch indampen

De productie van zout door middel van mechanisch indampen is ook mogelijk. De pekel wordt eerst chemisch ontdaan van de calcium en magnesium componenten. Vervolgens wordt het in grote open pannen gepompt, waarna het met buizen waar stoom door loopt, verhit wordt. Het wordt verhit tot net iets onder het kookpunt, meestal tot 90ºC. Tijdens het verdampen vormen zich vlokken zout op de oppervlakte. Bij lagere temperaturen vormen zich grotere en bij hogere temperaturen kleinere vlokken. De vlokken groeien totdat ze zinken in de pan, daar worden ze opgevangen. De vlokken worden vervolgens gedroogd. Door de pekel eerst gedeeltelijk in te dampen met behulp van een vacuüm indampinstallatie, ontstaat een combinatie van vlokken en kristallen.

Vervolg beide processen

Toevoegingen

Aan zout bestemd voor voedingsmiddelenindustrie en consumenten, wordt jodium (in de vorm van kaliumjodide) toegevoegd. Het jodium voorkomt schildklierafwijkingen. Nu wordt het jodiumhoudend zout gebruikt in brood en is het toegevoegd aan tafelzout.

Vervolgens wordt nog magnesiumcarbonaat, calciumsilicaat, calciumfosfaat, magnesiumsilicaat of calciumcarbonaat toegevoegd om klontering te voorkomen en dus de strooibaarheid te vergroten.

Aan zout voor de vleesindustrie wordt nitriet toegevoegd.

Verpakken

Het zout is nu klaar om verpakt te worden. Doorgaans wordt het zout in papieren zakken verpakt. Belangrijk is dat het zout op een droge plaats bewaard wordt, omdat het vocht door de verpakking kan dringen.
forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf:

procesbeschrijving

zout

Zout bestaat uit kleurloze kristallen en heeft een karakteristieke smaak. Zout is een algemene naam voor natriumchloride (NaCl). Zout is het meest bekend als voedingsmiddelensupplement, als smaakversterker. Het gebruik met dit doel is echter maar... lees volledige beschrijving