hoofdartikel
technologie > overige procestechnieken > carboniseren, beluchten
Download download article

Carboniseren

Inhoudsopgave
 Doel
 Toepassingsgebied
 Technieken, methodes en installatie
 Carbonateurs

Doel

Het doel van dit proces is om een hoeveelheid koolzuurgas in andere producten op te lossen (bijvoorbeeld in wijn) om een begast (gecarboniseerd) eindproduct te verkrijgen. Het wordt ook gebruikt voor gewone wijnen, onder sommige omstandigheden, om het aroma en de kleur te beschermen en om de smaakbepalende geur te verbeteren. Wanneer koolstofdioxide in water wordt opgelost, is het weinig oplosbaar en daarom vormt het, wanneer het langzaam wordt vrijgelaten, belletjes die een karakteristiek gevoel in de mond geven en een unieke smaak wanneer het wordt geconsumeerd. Naast de organoleptische eigenschap heeft CO2, onder geschikte omstandigheden, een conserverende eigenschap door remming van de ontwikkeling van schadelijke aerobische micro-organismen. Dit is echter geen vervanging voor andere methoden om microbiologische veiligheid te verzekeren.

Toepassingsgebied

Carbonatie is een belangrijke stap in de bereiding van veel frisdranken en sommige soorten mineraalwaters. Het wordt ook in de wijnindustrie toegepast.

Technieken, methodes en installatie

Carbonatie is een resultaat van de verzadigen van een vloeistof met koolstofdioxidegas (CO2) om koolzuur te vormen. Het CO2 werd oorspronkelijk verkregen uit kalkketels (door calciumcarbonaat te verhitten) maar dit is in de frisdranksector overal vervangen door het in bulk opslaan van vloeibaar gas dat door een externe CO2-leverancier wordt aangeleverd. Het gas wordt opgeslagen in geïsoleerde druktanks die op lage temperatuur worden gehouden. Gewoonlijk wordt het gas gegenereerd als een bijproduct van fermentatie of chemische processen van bedrijven buiten de frisdranksector.
De mate van carbonatie varieert per frisdrankformule, van 4 g/l in fruitdranken tot 9 g/l in mixdranken en 12 g/l in frisdranken met koolzuur. Het CO2-gehalte is een van de geringste bestanddelen naar gewicht (7 g/l) maar mogelijk het meest belangrijke met betrekking tot de aanvaardbaarheid van het product. CO2 is één van de zeer weinige gassen die geschikt zijn voor het doen bruisen van frisdranken. Het is niet giftig, inert en praktisch smaakloos en kan gemakkelijk in bulk getransporteerd en opgeslagen worden.

Carbonateurs

Een carbonateur combineert koolstofdioxidegas met de vloeistof die gecarboniseerd moet worden. De huidige carbonateurs kunnen in twee hoofdcategorieën worden ingedeeld: diegene die slechts water carboniseren en degene die het gemengde eindproduct van siroop en water carboniseren. Deze laatsten worden soms gekoppeld aan koelers. De voornaamste verkrijgbare ontwerpen zijn carbonateurs met integrale koelers, afvoerwand, warmtewisselaars en koolstofdioxide-injectors.
In combinatie met dit proces is ontluchting (het verwijderen van lucht) essentieel en wordt het gewoonlijk toegepast op de watercomponent in een eerder stadium. De aanwezigheid van lucht kan bederfproblemen opleveren. CO2 wordt soms gebruikt om lucht door te spoelen, hoewel het gebruik van het mechanisch ontluchten van water in de afgelopen jaren populairder is geworden.
forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf:

carboniseren, beluchten

Doel Het doel van dit proces is om een hoeveelheid koolzuurgas in andere producten op te lossen (bijvoorbeeld in wijn) om een begast (gecarboniseerd) eindproduct te verkrijgen. Het wordt ook gebruikt voor gewone wijnen, onder sommige... lees volledige beschrijving