hoofdartikel
database > financieel & industrie > projectmanagement
Download download article

Projectmanagement

Inhoudsopgave
 Waarom projectmatig werken?
 De projectaanpak
Complexe projecten brengen grote risico's met zich mee. Goed projectmanagement beperkt de risico's doordat er grip is op het projectverloop en focus op het behalen van de gedefinieerde resultaten.

Waarom projectmatig werken?

Complexe multidisciplinaire projecten brengen vaak grote risico's met zich mee. Tijd- en budgetoverschrijdingen alsmede kwaliteitsproblemen liggen op de loer.

Oorzaken zijn o.a.:
  • onduidelijkheid over te behalen eindresultaat;
  • gebrekkige communicatie (zowel intern als met de klant en toeleveranciers);
  • gebrekkige bewaking van voortgang en budget;
  • ondoorzichtige of onrealistische planning; onduidelijke taken/verantwoordelijkheden.
Om de risico's te beheersen dient u grip te hebben op het projectverloop en het te behalen resultaat. Dit kunt u bereiken door projectmatig te werken en de principes van projectmanagement toe te passen.

De projectaanpak

Projectmatig werken betekent dat elk project volgens bepaalde principes wordt aangepakt. Het project wordt in fases onderverdeeld, waaraan mijlpalen gekoppeld zijn. Elke mijlpaal markeert een beslispunt dat betrekking kan hebben op tijd, geld, kwaliteit of een combinatie daarvan. Sturing van het project vindt plaats op basis van deze mijlpalen.

De uitvoering vindt plaats binnen het daartoe samengestelde projectteam, dat wordt voorgezeten en geco÷rdineerd door de projectmanager.

De projectmanager is iemand die:
  • projecten initieert, organiseert en bewaakt en waarbij het behalen van de doelstellingen continu voorop staat;
  • optimaal informeert over status en voortgang van het project;
  • belangrijk te nemen beslissingen tijdig plant en optimaal voorbereidt, waarbij u de definitieve beslissing neemt;
  • gemoedsrust brengt binnen het projectteam en bij de opdrachtgever.


Voor meer informatie: TCPM Ingenieurs & Adviseurs
forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf: