hoofdartikel
database > wetgeving > veiligheidseisen > CE-richtlijn
Download download article

CE op machines en installaties

Inhoudsopgave
 Handel en veiligheid dankzij CE
 Een CE-stappenplan
Een fabrikant die een machine bouwt, of een bedrijf dat een installatie plaatst, heeft meestal te maken met CE. Dit is het geval wanneer de machine of installatie onder een Europese CE-richtlijn valt, zoals de Machinerichtlijn (98/37/EG).

Handel en veiligheid dankzij CE

Dankzij de CE-richtlijnen kunnen producten vrij binnen de Europese markt worden verhandeld, zonder eerst door allerlei nationale keuringsinstituten gekeurd te moeten worden.
In de meeste gevallen mag de fabrikant zelf de CE-markering aanbrengen, mits hij kan aantonen dat zijn product voldoet aan de veiligheidseisen van de CE-richtlijnen.

Gezien de complexiteit van de materie kan de fabrikant zich veel tijd en moeite besparen door samen met een CE-deskundige het CE-traject te doorlopen.

Reeds bij het ontwerp van een nieuwe machine of installatie en bij de inkoop van installatiedelen kan geld worden bespaard waneer er een CE-deskundige bij betrokken is.
Helaas beseffen veel fabrikanten dit pas te laat!

Een CE-stappenplan

Om te voldoen aan CE op grond van de machinerichtlijn, moeten een aantal stappen worden doorlopen:
  • beoordelen van de risico’s van de machine;
  • checken van de machine aan de minimum veiligheidseisen van de richtlijn;
  • toetsen van de machine aan relevante normen;
  • opstellen van een Technisch Constructie Dossier (TCD);
  • schrijven van een gebruikers-handleiding;
  • indien verplicht, inschakelen van een Aangemelde Instantie (‘Notified Body’);
  • opstellen van een CE-verklaring;
  • aanbrengen van de CE-markering.
Ook bij de Laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn zijn een aantal van bovenstaande punten van belang, soms aangevuld met andere eisen, zoals elektrische inspecties.

Voor meer informatie: TCPM Ingenieurs & Adviseurs
forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf: