hoofdartikel
database > wetgeving > veiligheidseisen > arbeidsmiddelen
Download download article

Richtlijn arbeidsmiddelen

Inhoudsopgave
 Veilig werken met machines
 Veilige machines: minder ongevallen
De Richtlijn arbeidsmiddelen (89/655/EEG) is een Europese richtlijn die werkgevers verplicht zich ervan te overtuigen dat de door hem ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen veilig zijn.

Veilig werken met machines

Elke werkgever is volgens de Richtlijn arbeidsmiddelen verplicht:
  • een risicoanalyse per machine uit te voeren waarmee gecheckt wordt of de machine voldoet aan de minimumvoorschriften;
  • de juiste instructies te geven voor het gebruik van de machine.
Uw voordeel hierbij is dat:
  • het aantal bedrijfsongevallen vermindert;
  • het ziekteverzuim afneemt;
  • u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet.

Veilige machines: minder ongevallen

Bovengenoemde Richtlijn vertoont overeenkomsten met de Machinerichtlijn (98/37/EG). De Machinerichtlijn is gericht op de producenten van machines, terwijl de Richtlijn arbeidsmiddelen gericht is op de werkgever die de machines ter beschikking stelt.

De Richtlijn arbeidsmiddelen verplicht de werkgever op basis van de risicoanalyse zodanige maatregelen te treffen dat veilig met de arbeidsmiddelen gewerkt kan worden.

Aangezien machineveiligheid een specialistisch gebied is, blijkt uit de praktijk dat de veiligheid van machines en installaties tijdens een algemene RI&E vaak niet diepgaand genoeg wordt beoordeeld.

Toch dienen alle gevaren van de machines onderzocht te worden, moeten passende veiligheidsmaatregelen genomen zijn en dient het personeel te zijn ge´nstrueerd.

Voor meer informatie: TCPM Ingenieurs & Adviseurs
forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf: