hoofdartikel
database > wetgeving > hygienenormen

hygienenormen

Fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voor bepaalde categorieŽn machines

Indien de machine bestemd is voor bereiding of bewerking van levensmiddelen (bijvoorbeeld koken, koelen, op temperatuur brengen, wassen, manipuleren, verpakken, opslag, vervoer, verdeling), dient deze zodanig te zijn ontworpen en gebouwd dat infectie-, ziekte- en besmettingsgevaar worden voorkomen, en moeten de volgende hygiënische voorschriften in acht worden genomen: de... ga naar >> Fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voor bepaalde categorieŽn machines

Codex Alimentarius

De Codex Alimentarius is in 1963 opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Voedsel- en landbouworganisatie van de VN (FAO). De Codex is momenteel door 165 landen onderschreven. Definities voor voedselveiligheid Het doel is om een basis te definiëren voor voedselveiligheid die eerlijke internationale handel mogelijk maakt. De bekende internationale standaarden werden... ga naar >> Codex Alimentarius

Nieuwsbrief Codex Alimentarius 2007-07

In deze uitgave berichten wij u over de belangrijkste punten van diverse vergaderingen. Het betreft het Codex Comitť voor de Etikettering van Levensmiddelen en het Codex Comitť voor Residuen van Bestrijdingsmiddelen. De officiŽle verslagen van de bijeenkomsten vindt u op www.codexalimentarius.net Deze bijeenkomst werd bijgewoond door 315 deelnemers, vertegenwoordigd uit 79 landen, 27 NGO's... ga naar >> Nieuwsbrief Codex Alimentarius 2007-07

Nieuwsbrief Codex Alimentarius 2010-07

Codex Alimentarius Commission (CAC) Van 5 tot en met 9 juli 2010 vond in Geneve de 33ste bijeenkomst van de CAC plaats. De CAC is het besluitvormend orgaan van de Codex, dat jaarlijks bijeenkomt afwisselend in Genève en Rome. De vergadering werd voorgezeten door de Amerikaanse Karen Hulebak. Op de onderwerpen met gedeelde competentie voor de EU en de EU-lidstaten werd de EU... ga naar >> Nieuwsbrief Codex Alimentarius 2010-07

Nieuwsbrief Codex Alimentarius 2010-06

26e vergadering van het Codex Committee on General Principles (CCGP), 12 - 16 april, Parijs Het GGCP houdt zich bezig met regels en procedures inclusief het vasttellen van de principes die de aard van Codex standaarden bepalen. De Nederlandse delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van LNV, de Permanente Vertegenwoordiging in Genève en de Voedsel en Waren... ga naar >> Nieuwsbrief Codex Alimentarius 2010-06