hoofdartikel
database > financieel & industrie > visverwerking Nederland > binnenlandse visgroothandel
Download download article

Binnenlandse visgroothandel

Inhoudsopgave
 Beschrijving van de sector
 Structuur
 Activiteiten
 Werkgelegenheid en toegevoegde waarde
 Markt
 Perspectief

Beschrijving van de sector

Hier worden de bedrijven bedoeld die zijn gespecialiseerd in de binnenlandse distributie van verse vis. De hier bedoelde visgroothandel onderscheidt zich van bijvoorbeeld de rond- en platvisindustrie doordat ze een distributienetwerk onderhouden naar de finale distributiepunten van verse vis in Nederland. Er zijn bedrijven die zich toeleggen op levering aan respectievelijk visdetailhandel, grootwinkelbedrijven en het grootverbruik. Verschillende bedrijven leveren aan alle drie afnemerscategorieŽn.

Structuur

De sector bestaat uit ongeveer 35 meest kleine tot middelgrote bedrijven met een gezamenlijke omzet van bijna 370 miljoen euro. De vier grootste vestigingen hebben een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 55%. Sinds 2000 is de concentratiegraad ongeveer gelijk gebleven.

Tabel 1 Aantal ondernemingen en bedrijfsomzet (in %) naar bedrijfsgrootte
Ondernemingsklasse in miljoen euro Ondernemingen (N=35) Omzet (370 miljoen euro)
- 1 23 1
1 - 5 37 10
5 - 25 34 45
25 - 50 3 9
50 - 3 35
Totaal 100 100

De sector bestaat overwegend uit zelfstandige bedrijven. De levering van vis aan de horeca wordt steeds meer geÔntegreerd in ondernemingen die een full-range horeca assortiment leveren.

Activiteiten

De meeste bedrijven combineren groothandelsactiviteiten met verwerking. Circa 90% van de bedrijven distribueert ook producten van andere bedrijven zoals gerookte vis en garnalen en mosselen om een volledig detailhandelsassortiment aan te kunnen bieden. Bijna de helft van deze bedrijven levert ook aan buitenlandse detailhandel en grootverbruik.

Tabel 2 Percentage bedrijven met verwerkings- en/of groothandelsactiviteiten
Percentage van totaal aantal bedrijven
Percentage bedrijven:
- met verwerkingsactiviteiten in eigen bedrijf 100
- met verwerkingsactiviteiten in gelieerde bedrijven Nederland 15
- met verwerkingsactiviteiten in gelieerde bedrijven buitenland 25
- verkoop van elders geproduceerde eindproducten 75
- met exportactiviteiten 50
- met leveringen aan binnenlandse afnemers 100
- met leveringen aan binnenlandse visdetailhandel 60
- met leveringen aan binnenlandse grootwinkelbedrijven 20
- met leveringen aan binnenlandse grootverbruikbedrijven 70
- met leveringen aan andere binnenlandse groothandelaren (interne leveringen 50

Visverwerking is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsactiviteiten. De verkochte producten worden voor 60% zelf verwerkt.

Tabel 3 Organisatie van de verwerkingsactiviteiten
Plaats van verwerking Omzet (in %)
Verwerking in eigen bedrijf 60
Verwerking door gelieerde bedrijven 10
Verkoop van elders verwerkte producten 30

Werkgelegenheid en toegevoegde waarde

In de binnenlandse groothandel voor verse vis werken ruim 1.200 personen. De mensen werken voor ruim de helft in kleinere tot middelgrote bedrijven met een omzet vanaf 1 tot 25 miljoen euro.

Tabel 4 Werkgelegenheid naar bedrijfsomvang
Ondernemingsklasse in miljoen euro Aantal vaste krachten Gemiddeld aantal tijdelijke krachten Totaal arbeidskrachten Totaal
- 1 30 0 30 5
1 - 5 90 45 135 10
5 - 25 455 60 515 40
25 - 50 480 60 540 45
Totaal 1.055 165 1.220 100

In vergelijking met de rest van de Nederlandse visindustrie maakt de binnenlandse groothandel relatief weinig gebruik van tijdelijke krachten. De toegevoegde waarde van de binnenlandse groothandel ligt rond 80 miljoen euro. Dit is 21% van de omzet.

Markt

Hoewel deze bedrijven primair gericht zijn op voorziening van de binnenlandse markt, is naar groothandelswaarde gerekend, 12% van de geleverde producten bestemd voor export.

Tabel 5 Bestemming van de producten van de visverwerkende industrie en visgroothandel
Bestemming Omzet miljoen euro Omzet in (%)
Export 60 12
Binnenlandse afzet 270 73
Interne leveringen 40 10
Totaal 370 100

De totale binnenlandse groothandelsomzet aan verse producten is geraamd op ongeveer 400 miljoen euro, ongeveer gelijk verdeeld tussen detailhandel en grootverbruik. Rond 30% van de binnenlandse marktvoorziening wordt niet geleverd door de binnenlandse visgroothandel maar door andere bedrijven. Hierbij kan worden gedacht aan leveranciers van gezouten haring, gerookte vis, garnalen en mosselen. Toelevering van verpakte (koel)verse producten aan supermarkten gebeurt deels door de rond- en platvisindustrie en door buitenlandse leveranciers.
Er zijn geen statistieken die een volledig beeld geven van de ontwikkeling van de binnenlandse markt. Wel blijkt uit GfK-cijfers dat de detailhandelsomzet sinds 2000 met 38% is gestegen en het volume met 26%. De omzetgroei bij de detailhandel kwam een aantal jaren vrijwel vooral tot stand bij grootwinkelbedrijven waar het marktaandeel van de binnenlandse visgroothandelaren relatief laag is. De binnenlandse visgroothandel profiteert inmiddels ook van de groeiende visconsumptie, mede door de aantrekkende omzet in gespecialiseerde visdetailhandel. Op grond van de omzetontwikkeling bij groothandelaren die overwegend leveren aan de horeca mag verondersteld worden dat ook het grootverbruik is toegenomen tussen 2000 en 2005.

Perspectief

De binnenlandse groothandel ziet de toekomst wel met vertrouwen tegemoet maar heeft ook problemen met grondstofvoorziening en de hoge inkoopprijzen. De grondstofvoorziening en de inkoopprijs waren ook in 2000 al belangrijke bedreigingen. In verhouding tot andere sectoren ervaren deze bedrijven minder druk op de marge en winstgevendheid. Bij 60% van de bedrijven waren de marge, de winstgevendheid en de financiŽle positie gelijk of beter dan in 2000.

Tabel 6 De belangrijkste ontwikkelingen sinds vijf jaar geleden (in %)
Beter Gelijk Slechter
Inkoopprijzen - + ++
Grondstofvoorziening - + +
Personeelsaanbod - ++ -
Marge + + +
Bedrijfswinst + - +
FinanciŽle positie + + +
Concurrentiepositie + + +
Verklaring tekens: -: <33%, + tussen 33 en 66%, ++: meer dan 66% van de antwoorden

Andere bedreigingen voor de binnenlandse groothandel waar regelmatig op is gewezen door het LEI-panel:
  • te veel concurrentie en de toenemende concentratie bij afnemers;
  • wet- en regelgeving, waaronder de milieuheffing;
  • files op Nederlandse wegen.

bron: LEI; informatie: lei@wur.nl
forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf: