hoofdartikel
database > financieel & industrie > visverwerking Nederland > overige visverwerking en -groothandel
Download download article

Overige visverwerking en -groothandel

Inhoudsopgave
 Beschrijving van de sector
 Structuur
 Werkgelegenheid en toegevoegde waarde
 Grondstof
 Markt
 Perspectief

Beschrijving van de sector

Buiten de gespecialiseerde visverwerkende visindustrie hebben nog 23 ondernemingen een erkenning als visverwerker. Dit zijn bijvoorbeeld distributeurs van horecaproducten die ook visproducten in het assortiment hebben, producenten van salades, en dergelijke. Daarnaast zijn nog enkele honderden bedrijven actief als importeur van half- en eindproducten van vis. Dit zijn groothandelsbedrijven zonder verwerkingscapaciteit. Belangrijke groepen zijn inkoopcentrales van grootwinkelbedrijven en importeurs van vis uit derde landen.

Structuur

Op basis van de statistieken van de buitenlandse handel wordt geschat dat buiten de gespecialiseerde visverwerking, door andere Nederlandse bedrijven nog voor 0,6 miljard euro wordt omgezet aan visproducten.

Werkgelegenheid en toegevoegde waarde

Bij de importbedrijven werken naar schatting ongeveer 500 personen. De toegevoegde waarde van de importeurs ligt in de orde van 35 miljoen euro. De toegevoegde waarde bestaat uit de handelsmarge van importeurs en uit geleverde diensten door expediteurs. De toegevoegde waarde is geschat op 5% van de omzet.

Grondstof

Belangrijke producten die door deze groep bedrijven worden omgezet zijn diepgevroren garnalen, gezouten vis, verse producten in consumentenverpakking voor Nederlandse retailers, diepgevroren filets en blokken voor verdere bewerking en visconserven. Vooral de invoer van verwerkte vis uit China is in de afgelopen 5 jaar toegenomen. Voor de Nederlandse industrie is vooral de groeiende invoer van gekweekte meerval uit Vietnam (pangasius) van belang omdat deze soort lijkt te concurreren met platvisfilet.

Tabel 1 Ontwikkeling van het ingevoerde volume aan visproducten uit derde landen (000ton)
2000 2005 Groei (in %)
Invoer in Nederland:
Garnalen uit derde landen 29,8 30,9 4
Blokken en filets 43 57 30
- w.v. uit China 6 29 ++
- w.v. Filets zoetwatervis uit Vietnam (pangasius) - 6 ++
Invoer in de EU:
- Filets uit China 92 212 130
- w.v. Filets zoetwatervis uit Vietnam (pangasius) - 38 ++
Bron: Comext.

Markt

Naar groothandelswaarde gerekend is rond 70% van de ge´mporteerde producten bestemd voor export. De afzet in het binnenland bestaat grotendeels uit importen door grootwinkelbedrijven en levering van grondstof en halfproducten aan de visverwerkende industrie.

Tabel 2 Bestemming van de producten
Bestemming Omzet in (%) (0,6 miljard euro)
Export 70
Binnenlandse afzet 15
Interne leveringen 15
Totaal 100

Perspectief

Visgroothandel (zonder verwerking) in de huidige omvang is een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland. De opkomst van deze bedrijven is een logische consequentie van de gemeenschappelijke Europese markt en het enorme tekort aan vis binnen de Europese Unie.
De importeurs zien geen bedreigingen in de sfeer van bevoorrading, kosten of marktontwikkelingen. De bedrijven zijn uiteraard minder afhankelijk van bepaalde soorten of productiegebieden waardoor de kwetsbaarheid voor instabiele grondstofvoorziening minder is. De sector is wel afhankelijk van de wereldmarkt- ontwikkeling van gekweekte garnalen en enkele specifieke vissoorten waaronder zalm, Alaska koolvis, victoriabaars en pangasius. In het LEI-panel komt herhaaldelijk naar voren dat de bedrijven veel problemen hebben met de afwikkeling van controles op kwaliteit en kwaliteitscertificaten.

bron: LEI; informatie: lei@wur.nl
forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf: