hoofdartikel
branches > bakkerij > zetmeel > maiszetmeel
Download download article

Maïszetmeel

Inhoudsopgave
 Productieproces maïszetmeel
 Grove reiniging
 Weken
 Scheiden van de kiemen
 Zuiveren en malen
 Centrifugeren
 Sproeidrogen
 Zeven

Productieproces maïszetmeel

In de herfst is de maïs klaar om geoogst te worden. Maïs wat gebruikt wordt voor zetmeelbereiding wordt eerder geoogst dan mais welke gebruikt wordt voor veevoeder. Want als de maïs langer doorrijpt, dan wordt de zetmeel gedeeltelijk omgezet in suikers. Voor het inkuilen, fermentatie van mais voor veevoeder, is dit juist gunstig. Bij het inkuilen van maïs wordt bovendien de gehele plant gebruikt, in gehakselde vorm. Terwijl voor de zetmeelproductie alleen de maïskorrels gebruikt worden.

Grove reiniging

Nadat de maïs aangeleverd is, vindt een grove reiniging van de maïskorrels plaats. Stofdeeltjes en gebroken maïskorrels worden verwijderd. De gebroken korrels moeten al vlug verwijderd worden. Bij opslag kunnen deze voor bederf zorgen. De maïskorrels worden opgeslagen in silo's totdat de fabriek ze kan verwerken. Na opslag in de silo's krijgen de maïskorrels nog een fijne reiniging. Hier worden alle ongeschikte of maïsvreemde deeltjes verwijderd.

Weken

De korrels worden gedurende 48 uur geweekt in grote tanks. Aan deze tanks wordt warm water van 50ºC met 0,20 – 0,25% SO2 (zwaveldioxide) toegevoegd. Het weken vind plaats om de korrels zachter te maken, om de samenhang tussen eiwit en zetmeel op te breken en om mineralen en eiwitten op te lossen. Het SO2 wordt toegevoegd om bederf tegen te gaan en om het losbreken van eiwit en zetmeel te versnellen.

Scheiden van de kiemen

Nadat de korrels voldoende geweekt zijn worden de kiemen verwijderd. Hiertoe worden de korrels fijngemalen en de kiemen afgescheiden in een hydrocycloon. Dit is een cycloon die vol met water staat en waar de stroom met het grootste gewicht (de kiemen) naar beneden wordt afgevoerd en de stroom met het lichtste gewicht (zetmeelmelk genaamd) naar boven wordt afgevoerd. De vloeistof met kiemen wordt geconcentreerd, eventueel gedroogd en verder gebruikt in de veevoederindustrie.

Zuiveren en malen

De zetmeelmelk wordt vervolgens gezuiverd. Het zuiveren omvat enkele stappen. Als eerste wordt de zetmeelmelk fijngemalen. De schilletjes van de maïskorrels worden verwijderd en kunnen verwerkt worden in de veevoederindustrie.

De zetmeelmelk wordt verder gezuiverd door de massa te filtreren. De poriegrootte van het membraan is hierbij 50 μm. Deze microfiltratie houdt in dat alle niet opgeloste stoffen, zoals fijne vezels, verwijderd worden. Na enkele malen filtreren is de zetmeelmelk ontdaan van vezels. De vezels wordt verder verwerkt in de veevoederindustrie.

Centrifugeren

De zetmeelmelk wordt voor een tweede maal fijngemalen, alvorens dit vier maal gecentrifugeerd wordt. Doel van deze centrifugestappen is het verwijderen van wateroplosbare eiwitten en water. Bij de eerste trap wordt 65% water verwijderd en een klein gedeelte van de wateroplosbare eiwitten. Het water wat hierbij vrij komt kan gebruikt worden bij het weken van de maïskorrels. In de tweede, derde en vierde trap wordt vooral eiwit verwijderd. Bij deze laatste drie stappen wordt nog eens 20% water verwijderd. De zetmeelmelk kan zo tot 36% vocht ingedikt worden.

Sproeidrogen

Vervolgens wordt de dikke zetmeelmelk gedroogd in een sproeidroger. De temperatuur van de ingaande lucht is 150ºC, de temperatuur van de uitgaande lucht is 60ºC. Het vochtgehalte van het zetmeelpoeder is na het drogen 12%. Het zetmeel wordt van de lucht gescheiden in een cycloon. De zware stroom (zetmeel) verlaat de cycloon aan de onderkant, terwijl de lichtere stroom (warme lucht met waterdamp) de cycloon aan de bovenzijde verlaat.

Het uiteindelijke vochtgehalte van het zetmeel wordt afgesteld door het instellen en vasthouden van de temperatuur van het uitgaande product uit de sproeidroger. De temperatuur van dit uitgaande product, in dit geval het zetmeelpoeder, is afhankelijk van:
  • Het debiet van het te droge product, in dit geval de zetmeelmelk
  • Het debiet van de drooglucht
  • Ingaande luchttemperatuur

Zeven

Vervolgens wordt het zetmeel gezeefd. Grote brokjes zetmeel worden teruggevoerd naar het maalproces, waarna ze nogmaals gecentrifugeerd worden, enzovoorts. Het gezeefde zetmeel is klaar om verpakt en opgeslagen te worden. Bij een goede opslag (koel, droog, lucht en lichtdicht) kan zetmeel meer dan een jaar bewaard worden. Microbiologisch bederf is door de lage aw niet meer mogelijk, wel kan er nog oxidatief en enzymatisch bederf optreden. Oxidatief bederf vind plaats onder invloed van zuurstof (lucht) en licht, enzymatisch bederf vindt gemakkelijker bij hogere temperaturen plaats.

Alle bijproductstromen die vrijkomen bij het produceren van maïszetmeel kunnen verder verwerkt worden, enkele in het proces zelf (eiwitoplossing uit separotor), enkele als bijproduct en de overige voor de veevoederindustrie (vezels, weekwater, kiemen). De bijproducten worden dan bijvoorbeeld gecentrifugeerd en ultra gefiltreerd.

Reacties van gebruiker

2007-11-08 14:17:29

Naam: Marianne Diels
In het kader van de behandeling van glycogenose, het voorkomen van hypoglycemie, wordt sinds jaar en dag ‘rauw’ maïszetmeel voorgesteld.
Als ik echter het productieproces van maïszetmeel bekijk, vind ik dat we niet meer kunnen zeggen dat het ‘rauw’ is.
Wie kan daar meer info over kan verstrekken ?

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf:

procesbeschrijving

maiszetmeel

Productieproces maïszetmeel In de herfst is de maïs klaar om geoogst te worden. Maïs wat gebruikt wordt voor zetmeelbereiding wordt eerder geoogst dan mais welke gebruikt wordt voor veevoeder. Want als de maïs langer... lees volledige beschrijving