hoofdartikel
database > cursussen > procestechniek en apparaten > hygienisch ontwerp voeding

hygienisch ontwerp voeding

Workshop Risicobeoordeling mbt HACCP

Workshop Risicobeoordeling op 23 mei en 13 juni 2007 Tijdens de workshop wordt ingegaan op de huidige wetgeving met betrekking tot HACCP, methoden voor het uitvoeren van een gevareninventarisatie, risico-inschatting en het identificeren van kritische beheerspunten. Voorts worden methoden voor risicobeoordeling besproken aan de hand van modellen en praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt er ruim... ga naar >> Workshop Risicobeoordeling mbt HACCP
Burggraaf & Partners
Gespecialiseerd in: Hygiënisch Ontwerpen t.b.v. Food, Feed,...