hoofdartikel
database > wetgeving > levensmiddelenwetgeving

levensmiddelenwetgeving

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 852/2004

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004) Publicatieblad Nr. L 226 van 25/06/2004 blz. 0003 - 0021 Rectificatie van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne ( Publicatieblad van de Europese... ga naar >> Rectificatie van Verordening (EG) nr. 852/2004