hoofdartikel
technologie > scheidingstechnieken > deodoriseren, ontkleuren
Download download article

Deodoriseren, ontkleuren

Inhoudsopgave
 Doel
 Toepassingsgebied
 Technieken, methodes en installatie
 Methoden en installatie
 Bleken
 Doel
 Toepassingsgebied
 Technieken, methoden en installatie
 Deodoriseren
 Doel
 Toepassingsgebied
 Technieken, methodes en installatie
 Ontkleuring
 Doel
 Toepassingsgebied
 Technieken, methodes en installatie

Doel

Het doel van het chemische neutralisatieproces is om de vrije vetzuren en de resten van fosfatiden van plantaardige oliën te verwijderen door chemicaliën te gebruiken zoals fosforzuur of (in sommige gevallen) citroenzuur en loog.

Toepassingsgebied

Chemische neutralisatie wordt toegepast in het raffinageproces van plantaardige oliën, zoals sojaolie, zonnebloemolie, raapolie, en dierlijke oliën en vetten, zoals talg of visolie.

Technieken, methodes en installatie

Het proces maakt de vrije vetzuren scheidbaar van olie door middel van verzeping en vermeerdert de wateroplosbaarheid van zowel de vrije vetzuren als de fosfatideresten, zodat beide componenten gemakkelijk gescheiden kunnen worden van de olie. Deze vetzuren kunnen naderhand van het water gescheiden worden in een splijtingsproces van de zeepstroom waarin de wateroplosbaarheid van de vetzuren is verminderd na koken van de zeepstroom in een zure omgeving. De opnieuw verkregen fosfatiden worden gebruikt als lecitine in menselijk of dierlijk voedsel.

Methoden en installatie

Een neutralisatieproces vereist, afhankelijk van het soort proces (d.w.z. of het batch of continu is): menginstrumenten, scheidingsinstrumenten (continu proces: centrifuges) en verhitting (stoom). Een zeepstroom-plijtingsproces vereist ook verhittings- en menginstrumenten naast decanteervaten. Na het voorverhitten van de olie wordt fosfor- of citroenzuur bij de olie gemengd om de wateroplosbaarheid van de fosfatiden te verhogen. De aangezuurde olie wordt verder gemengd met een caustische oplossing dat zowel de vrije vetzuren (ruwe oliegehaltie van 0,5 – 6%) als het fosfor- of citroenzuur neutraliseert en dat de wateroplosbaarheid van de fosfatiden verder verhoogt. Het mengsel van zeep en fosfatiden wordt van de olie gescheiden door een centrifuge. Uiteindelijk wordt de olie vermengd met water om de resten van de zepen af te wassen. Het water wordt opnieuw van de olie verwijderd door middel van een centrifuge. De met alkali geraffineerde olie kan onder vacuümomstandigheden gedroogd worden en naar een opslagtank worden gepompt. Het proces wordt meestal continu uitgevoerd, maar het kan ook uitgevoerd worden op een semi-continue manier of in batch door installaties te gebruiken met lange periodes van mengen en bezinken.

De waterige uitstroom van de gecombineerde centrifuge (zeepstroom) worden verder verwerkt in een zeepzstroom-splijtingssysteem. Dit is een verzuringproces om de vetzuren, na de behandeling met geconcentreerd zuur (d.w.z. sulfaatzuur of (in een enkele gevallen) zoutzuur) en verhitting met stoom, te herstellen. De gescheiden vetzuren worden verwijderd in een decanteervat. In geïntegreerde installaties kan de zeepstroom aan het meelroosterproces worden toegevoegd.

Bleken

Doel

Het doel van het bleken van olie is om de pigmenten, metalen (nikkel of ijzer uit andere olieraffinageprocessen), restzepen en fosfolipiden van de olie of het vet te verwijderen.

Toepassingsgebied

Bleken wordt toegepast in de raffinage van eetbare oliën en vetten.

Technieken, methoden en installatie

Eetbare oliën en/of vetten worden gemengd met bleekaarde dat een affiniteit heeft met het absorberen van de bovengenoemde componenten.
De olie wordt onder vacuümomstandigheden met 0,1 – 3% bleekaarde gemengd. Dit is een kleimineraal, zoals bentoniet of montmorilloniet, dat geactiveerd is door thermische en/of zuurbehandelingen. Deze aardes (soms gemengd met een klein beetje actieve kool) hebben een zeer hoge adsorberende capaciteit. Na 30 – 90 minuten bleking wordt de olie van de bleekaarde gescheiden door middel van filters. De gebruikte aarde bevat een hoog gehalte aan olie (tot 30%). Door middel van stoomdestillatie kan een deel van de olie of vet terug worden verkregen. Gebruikte bleekaarde kan in geïntegreerde installaties aan het meel worden toegevoegd. De gebleekte olie wordt in andere raffinageprocessen verder verwerkt. De instrumenten die voor bleking gebruikt worden bestaan uit mengvaten, vacuümgeneratoren en filters.

Deodoriseren

Door middel van stoomdestillatie.

Doel

Het doel van deodoriseren is het verwijderen van vrije vetzuren en andere zeer vluchtige componenten van ruwe ontgomde en/of door alkali geraffineerde oliën en vetten na het bleken.

Toepassingsgebied

Deodoriseren wordt toegepast in de raffinage van eetbare oliën en vetten.

Technieken, methodes en installatie

Deodoriseren is het gebruiken van stoomdestillatie om vrije vetzuren en andere zeer vluchtige componenten onder vacuümomstandigheden te verwijderen van oliën en vetten.
De installatie die gebruikt wordt bestaat uit een stoomdestillatiekolom, een barometrische condensor, demister (druppelvangers) en scrubbers (gaswassers). Stoom wordt op de bodem van de destillatiekolom, die onder vacuümomstandigheden staat, in de verhitte olie (>200°C) geïnjecteerd. De stoom verwijdert de vetzuren en andere onzuiverheden van de oliën en vetten (gommen worden in dit proces niet verwijderd). De stoom condenseert daarna door een barometrische condensor van óf een enkelvoudig óf een cyclisch ontwerp. De scheiding van de vluchtige componenten van deze stoom kan worden bereikt door een éénstaps of een tweestaps scrubbing/condenseersysteem en door druppelvangers. Deodorisering kan zowel in batch als in continue deodoriseringsvaten worden uitgevoerd.

Ontkleuring

Doel

Ontkleuring wordt uitgevoerd om de kleur, zuiverheid, veroudering, microbiologische stabiliteit en houdbaarheid van bepaalde voedselproducten te verbeteren.

Toepassingsgebied

Ontkleuring wordt gebruikt in de suiker-, glucose-, siroop en fermentatie-industrieën.

Technieken, methodes en installatie

Ontkleuring kan op twee manieren worden uitgevoerd:
  1. door de toevoeging van een actief poeder (bijv. actieve koolpoeder) aan het product in een waterachtige oplossing dat dan gemixt wordt onder gecontroleerde omstandigheden. Het poeder wordt daarna door filtratie verwijderd (statische filters, roterende vacuümfilters) terwijl het ontkleurde product verder verwerkt wordt. Dit proces wordt vaak uitgevoerd in meerdere fasen waarbij het actieve materiaal wordt hergebruikt totdat het uitgeput is. Vaak wordt een tegenstroomsysteem gebruikt.
  2. door het voedselproduct in een waterachtige oplossing door een kolom met actief materiaal (bijv. korrelige koolstof of ionenuitwisselingshars) te leiden. Slechts minimale filtratie is hier nodig na het proces, omdat het actieve materiaal op zijn plaats wordt gehouden. Actief materiaal wordt met regelmatige intervallen uit de kolom verwijderd en vernieuwd met nieuw of gereactiveerd materiaal.
Het hoofddoel van deze beide handelingen is om zowel de kleurmoleculen uit het product te verwijderen als de voorlopers die kleurformatie zouden kunnen veroorzaken tijdens opslag (veroudering). De meerderheid van de verwijderde onzuiverheden zijn organisch van aard. De gang over actieve kool kan ook helpen bij het verwijderen van fenolisch materiaal (dat vlekken kan veroorzaken), pesticidenresten en sommige zware metalen.

Reacties van gebruiker

2008-03-14 12:08:38

Naam: editor
A relation would like to receive information of a suitable product as preactivated bleaching resine (bentonite or montmorillonite) for the direct use in decolouring plant fat/oil. As well as the cost of said material for the test treatment of 500g of the said oil. Please respond to info@hyfoma.com

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf:

deodoriseren, ontkleuren

Doel Het doel van het chemische neutralisatieproces is om de vrije vetzuren en de resten van fosfatiden van plantaardige oliën te verwijderen door chemicaliën te gebruiken zoals fosforzuur of (in sommige gevallen) citroenzuur en... lees volledige beschrijving