main article
technology > building > lighting
This article is not yet available in the language you selected

Verlichting

Article index
 Algemeen
 Intensiteit
 Beveiliging
 Onderhoud

Algemeen

Er moet altijd vol­doende geschikt licht zijn (in sterkte en kleur) voor het soort werkzaamheden die uitge­voerd worden.

Intensiteit

De minimaal benodigde lichtintensiteit verschilt per gebruik.
540 lux op alle controlepunten
220 lux in werkruimten
110 lux in andere ruimten
Codex Alimentarius A.

Beveiliging

Gloeilampen en T.L.-buizen moeten met een kap beveiligd zijn opdat bij breuk geen glas in produkt komt.

Onderhoud

De T.L.-buizen hebben een beperkte levensduur. Pas preventief onderhoud toe: vervang alle buizen gelijktijdig, en niet telkens als er een kapot is.

Flikkerende buizen werken erg irriterend en komen GMP niet ten goede. Eenzelfde serie T.L.-­buizen hebben ook ongeveer gelijke levensduur. Verwis­se­len is arbeidsintensief en kan alleen buiten produktietijd om gebeuren.

forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Function: Company:

lighting

This article is not yet available in the language you selected, only in Nederlands