main article
technology > building > ceiling, roof
This article is not yet available in the language you selected

Pla­fond en dak

Article index
 Algemeen
 Draagbalken
 Isolatie
 Dakranden en dakbedekking
 Dak doorvoer

Algemeen

Het plafond heeft een zelfde functie als de muren en de vloer. Het schermt de ruimte af tegen invloeden van buitenaf. Het plafond moet eenvoudig te reinigen zijn, en in goede staat van onderhoud verkeren. De overgang van plafond naar de muren moet een ronde hoek hebben i.v.m. de toegankelijkheid van de reini­ging. De overgang van plafond naar muur moeten herme­tisch afsluiten.

Het plafond mag geen bijdrage leveren aan vuilophoping. Achter een vrijhan­gend plafond kan vuil zich ophopen. Vroeg of laat laat een tegel los en vuil komt in de produktie- of opslag­ruimte. Het plafond moet hermetisch gesloten zijn.

Draagbalken

Draagbalken moeten bij voorkeur achter de plafondconstructie weggewerkt zijn. Als de niet mogelijk is moeten de balken gesloten zijn. Een H-balk moet dicht gelast worden, zodat geen vuil zich op de liggende delen zich kan afzetten. Als er liggende delen overblijven moeten deze regelmatig gereinigd worden (eenmaal per maand of per kwartaal)

In de ruimte waar gepasteuriseerd, onverpakt produkt staat, mag geen vuil zich kunnen afzetten op liggende delen.

Isolatie

Het plafond mag geen condensplaats vormen, zowel niet aan de binnenkant, als niet aan de geďsoleerde kant. Eventueel is een dubbelplafondsysteem noodzakelijk. De ruimte tussen het pla­fond van de produktieruimten en het dak moet goed toegankelijk zijn voor inspectie en eventuele reiniging.

Dakranden en dakbedekking

Dak doorvoer

Vermijd elke doorvoer van het dak of plafond naar de produk­tieruimten zoveel mogelijk. Elke dakdoorvoer, zoals bijvoor­beeld een luchtkoker, moet geen toegang vormen voor vogels en insekten. Een combinatie van een knaagdierenhor met een insek­tenhor (zie ramen) beschermt voldoende.

forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Function: Company:

ceiling, roof

This article is not yet available in the language you selected, only in Nederlands