main article
technology > building
This article is not yet available in the language you selected

Bouwkundig ontwerp

Goed gereedschap is het halve werk, een gezegde dat in dit verband zeker genoemd mag worden. Een goede route van het produktie-proces voorkomt dat net gepasteuriseerd materiaal weer besmet wordt door grondstoffen, die nog veel micro-orga­nismen bevat.
Hoe houd je de micro-organismen buiten? Welke risico's houdt glasbreuk van verlichting in? Hoe zorg je voor goed te reinigen omstandigheden? Overal waar water blijft staan met een restant aan nutriënten is een voedingsbodem voor micro-organismen. Daarom moet veel aandacht gegeven worden aan de bouwkun­dige afwer­king.

forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Function: Company:

building

This article is not yet available in the language you selected, only in Nederlands