Hauptartikel
Technologie > Gebäude > Decke
Dieser Artikel ist noch nicht auf Deutsch vorhanden

Pla­fond en dak

Inhalt
 Algemeen
 Draagbalken
 Isolatie
 Dakranden en dakbedekking
 Dak doorvoer

Algemeen

Het plafond heeft een zelfde functie als de muren en de vloer. Het schermt de ruimte af tegen invloeden van buitenaf. Het plafond moet eenvoudig te reinigen zijn, en in goede staat van onderhoud verkeren. De overgang van plafond naar de muren moet een ronde hoek hebben i.v.m. de toegankelijkheid van de reini­ging. De overgang van plafond naar muur moeten herme­tisch afsluiten.

Het plafond mag geen bijdrage leveren aan vuilophoping. Achter een vrijhan­gend plafond kan vuil zich ophopen. Vroeg of laat laat een tegel los en vuil komt in de produktie- of opslag­ruimte. Het plafond moet hermetisch gesloten zijn.

Draagbalken

Draagbalken moeten bij voorkeur achter de plafondconstructie weggewerkt zijn. Als de niet mogelijk is moeten de balken gesloten zijn. Een H-balk moet dicht gelast worden, zodat geen vuil zich op de liggende delen zich kan afzetten. Als er liggende delen overblijven moeten deze regelmatig gereinigd worden (eenmaal per maand of per kwartaal)

In de ruimte waar gepasteuriseerd, onverpakt produkt staat, mag geen vuil zich kunnen afzetten op liggende delen.

Isolatie

Het plafond mag geen condensplaats vormen, zowel niet aan de binnenkant, als niet aan de geïsoleerde kant. Eventueel is een dubbelplafondsysteem noodzakelijk. De ruimte tussen het pla­fond van de produktieruimten en het dak moet goed toegankelijk zijn voor inspectie en eventuele reiniging.

Dakranden en dakbedekking

Dak doorvoer

Vermijd elke doorvoer van het dak of plafond naar de produk­tieruimten zoveel mogelijk. Elke dakdoorvoer, zoals bijvoor­beeld een luchtkoker, moet geen toegang vormen voor vogels en insekten. Een combinatie van een knaagdierenhor met een insek­tenhor (zie ramen) beschermt voldoende.

forumBeantworten Sie diesen Artikel
Alle Felder sind benötigt. IIhre persönlichen Informationen werden nicht auf unserer Website angezeigt. Hyfoma liefert keine Maschinen, aber bezieht nur auf die Firmen, die Maschinen liefern. Die meisten Lieferanten verzeichneten Maschinen für die Lebensmittelindustrie und produzieren keine Nahrungsmittel.

Name: Email:
Funktion: Firma:

Decke

Dieser Artikel ist noch nicht auf Deutsch vorhanden, nur auf Nederlands