main article
technology > storage & transport > pump > side channel pump
This article is not yet available in the language you selected

Zijkanaalpomp

Article index
 Beschrijving
 Toepassing
 Pluspunten
 Minpunten

Beschrijving

Deze pomp wordt vaak abusievelijk aangezien voor een centrifugaalpomp omdat hij hier op het eerste gezicht sterk op lijkt en omdat hij ook voorzien is van één of meerdere waaiers. Toch heeft deze pomp dezelfde eigenschappen als elke andere roterende verdringerpomp (dus ook oplopend energieverbruik bij stijgend drukverschil). Elke waaier draait in een pomphuissegment rakelings langs een vlak waarin een zijkanaal is aangebracht. Dit zijkanaal is slechts aangebracht over een gedeelte van de omtrek, is in het midden het diepst en wordt aan de uiteinden geleidelijk aan steeds minder diep. Als de waaier nu draait, zal de ruimte tussen de schoepen door de vorm van het zijkanaal geleidelijk aan steeds groter en kleiner worden en dit geeft de pompende werking.

Toepassing

Algemeen voor het verpompen van laag- tot lichtviskeuze, schone vloeistoffen met kleine capaciteiten en hoge druk, zoals water, dieselolie, oplosmiddelen, zuren en logen. Ook toepasbaar waar zelfaanzuigend vereist is, zoals voor vluchtige stoffen of voor hydrofoorinstallaties, waar het luchtkussen soms moet worden aangevuld.

Pluspunten

 • Seriematig geproduceerd en daardoor goedkoop en snel leverbaar
 • Ook geschikt voor lage viscositeiten
 • Slechts één roterend element
 • Met meerd e re trappen uit te breiden voor hogere drukken
 • Ook (beperkt) geschikt om lucht of damp te comprimeren tot de einddruk
 • Verder als genoemd bij roterende verdringerpompen algemeen.

Minpunten

 • Capaciteit loopt sterk terug bij stijgende verschildruk
 • Vanwege de hydraulische balancering uitsluitend geschikt binnen het werkgebied
 • De pomp is sterk gevoelig voor verontreinigingen
 • Slechts geschikt voor één stromingsrichting
 • Verder als genoemd bij roterende verdringerpompen algemeen.


forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Function: Company:

side channel pump

This article is not yet available in the language you selected, only in Nederlands