main article
technology > storage & transport > pump > magnetic pump
This article is not yet available in the language you selected

Magneetpomp

Article index
 Beschrijving
 Toepassing
 Pluspunten
 Minpunten

Beschrijving

Binnen elkaar zijn twee kransen met een gelijk aantal sterke permanentmagneten aangebracht. De buitenrotor met magneten wordt aangedreven en neemt door het magnetische veld de binnenrotor met magneten en de waaier mee. Tussen de binnen- en buitenrotor bevindt zich een bus die het pompgedeelte met vloeistof, zonder asdoorvoer, volkomen afsluit.

Toepassing

Het absoluut lekvrij verpompen van media, die gedurende het productieproces niet in aanraking mogen komen met de omgeving, zoals bij bioreactoren.

Pluspunten

 • Absoluut lekvrij
 • Geen nabesmetting van buitenaf
 • Geen emissies van giftige, brand- of explosiegevaarlijke stoffen
 • Geen verlies van (kostbare) vloeistoffen
 • Kan aangedreven worden door elke standaardaandrijving.

Minpunten

 • Duur
 • Slecht rendement
 • Mag niet drooglopen
 • Sterk gevoelig voor vaste verontreiniging
 • Moeilijk of niet te reinigen
 • Dure reparaties.
bron: www.pompengids.nl

forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Function: Company:

magnetic pump

This article is not yet available in the language you selected, only in Nederlands
AxFlow
AxFlow B.V. AxFlow B.V. is a leading sales, engineering and service...