companies
Companies

TECHNOTRANS, Institute for Technology Transfer BV

Jan Ligthartstraat 1
3135 HM Vlaardingen
Netherlands

Phone: +31(0)10 - 234 10 82
Fax: +31(0)10 - 234 11 72
E-mail: Click here to send an e-mail
Website: http://www.technotrans.nl


Profile

Advies en dienstverlening ter verbetering van competenties, werkprocessen en kennisuitwisseling.

Verbeteren van processen door training van technici


Techniek is boeiend en altijd in beweging. Toch worden goed opgeleide technici steeds schaarser waardoor de werkdruk in industriele bedrijven toeneemt. Daarnaast krijgt de technicus steeds vaker te maken met veranderende wet- en regelgeving en andere aspecten waarvoor deze in beginsel niet is opgeleid. Door gebrek aan kennis kost dat handenvol tijd en neemt de productiviteit af.

Technotrans, Institute for Technology Transfer is al sinds 1992 hét kennisinstituut voor de technicus van Lbo+ tot Academisch niveau. De invulling van de kennisbehoefte van technici is ons vak. Opleiden doen we zowel extern als bedrijfsintern. Maar een cursus is geen doel maar een middel. Een cursus of training van Technotrans biedt tal van aanknopingspunten voor competentieverbetering of naast het oppoetsen van vakkennis, gelijktijdig een nieuwe werkmethodiek te introduceren, concrete praktijkproblemen op te lossen, of om interne processen en individuele prestaties te verbeteren.

Ons cursusprogramma is breed en hoofdzakelijk gericht op technici werkzaam in of ten behoeve van o.a.: de (petro)chemie, voeding, de metaal, energiesector, afvalverwerking en waterzuivering. Het cursusprogramma richt zich voornamelijk om onderwerpen als: procestechniek; apparaten en engineering; veiligheid en milieu; (nieuwe) wet- en regelgeving. Daarnaast specifieke vaardigheden zoals: Begroten, Planning, Management, Communicatie en Inkoop. Technotrans beschikt over een groot netwerk aan docenten en deskundigen afkomstig uit de praktijk en met een brede ervaring in uiteenlopende ondernemingen.

Articles

ATEX Explosieveiligheidsdocument (Dutch)
ATEX wetgeving en zonering (Dutch)
Agglomeratie (Dutch)
Beheersen van logistieke processen (Dutch)
Bestrijding van geurhinder (Dutch)
CE Markering (Dutch)
CommerciŽle vaardigheden voor technici (Dutch)
Detailbegroten (Projectmanagement mod. 4). (Dutch)
Distillatie- en absorptiekolommen (Dutch)
Elektrische veiligheid van machines (Dutch)
Filtratietechnieken (Dutch)
Functionering en beoordeling (Dutch)
Gedragsobservatietechnieken (Dutch)
Good Housekeeping (5S en Tuttava) (Dutch)
Hydrauliek (Dutch)
HygiŽnisch ontwerp en procesvoering in de voedingsmiddelenindustrie (Dutch)
Industrial RCM (Dutch)
Kostenschatting (Projectmanagement mod. 3). (Dutch)
Leeftijdbeleid (Dutch)
Legionellapreventie (Dutch)
Leiderschap in veiligheid (Dutch)
Maximaal rendement uit gedraggestuurde veiligheidsprogramma's (Dutch)
Mechanical seals (Dutch)
Mechanisch transport (Dutch)
Melden (Dutch)
Mengen en roeren (Dutch)
Omgaan met werkstress (Dutch)
Onderhandelen en het voeren van lastige gesprekken (Dutch)
Ontstoffingstechnieken (Dutch)
Operatorzorg voor Machinebetrouwbaarheid (Dutch)
Opzetten van een project. (Projectmanagement mod. 1) (Dutch)
Organiseren van samenwerking (communicatie, soc. vaardigh.) (Proj.manag. mod. 5) (Dutch)
Pijpfitten (Dutch)
Planning en projectbeheersing (Projectmanagement mod. 2) (Dutch)
Pneumatiek (Dutch)
Pneumatisch transport (Dutch)
Pomptechnologie (Dutch)
Pomptechnologie in de voedingsmiddelenindustrie (Dutch)
Precisie Maintenance vaardigheden (Dutch)
Processynthese in de procesindustrie (Dutch)
Productiviteitsverbetering door werkdruk- en conflictbeheersing (Dutch)
Richtlijn drukapparatuur (PED) (Dutch)
Root Cause Analysis voor industriŽle processen en installaties (Dutch)
Rotating equipment (Dutch)
Storingsanalyse (Dutch)
Stortgoedkarakterisering en stromingsgedrag (Dutch)
Taak Risico Analyse (Dutch)
Tweedaagse cursus: Mengen en roeren in de Procesindustrie (Dutch)
Warmtewisselaars (Dutch)