bedrijven
Bedrijven

TECHNOTRANS, Institute for Technology Transfer BV

Jan Ligthartstraat 1
3135 HM Vlaardingen
Nederland

Telefoon: +31(0)10 - 234 10 82
Fax: +31(0)10 - 234 11 72
E-mail: Klik hier om een e-mail te verzenden
Website: http://www.technotrans.nl


Profiel

Advies en dienstverlening ter verbetering van competenties, werkprocessen en kennisuitwisseling.

Verbeteren van processen door training van technici


Techniek is boeiend en altijd in beweging. Toch worden goed opgeleide technici steeds schaarser waardoor de werkdruk in industriele bedrijven toeneemt. Daarnaast krijgt de technicus steeds vaker te maken met veranderende wet- en regelgeving en andere aspecten waarvoor deze in beginsel niet is opgeleid. Door gebrek aan kennis kost dat handenvol tijd en neemt de productiviteit af.

Technotrans, Institute for Technology Transfer is al sinds 1992 hét kennisinstituut voor de technicus van Lbo+ tot Academisch niveau. De invulling van de kennisbehoefte van technici is ons vak. Opleiden doen we zowel extern als bedrijfsintern. Maar een cursus is geen doel maar een middel. Een cursus of training van Technotrans biedt tal van aanknopingspunten voor competentieverbetering of naast het oppoetsen van vakkennis, gelijktijdig een nieuwe werkmethodiek te introduceren, concrete praktijkproblemen op te lossen, of om interne processen en individuele prestaties te verbeteren.

Ons cursusprogramma is breed en hoofdzakelijk gericht op technici werkzaam in of ten behoeve van o.a.: de (petro)chemie, voeding, de metaal, energiesector, afvalverwerking en waterzuivering. Het cursusprogramma richt zich voornamelijk om onderwerpen als: procestechniek; apparaten en engineering; veiligheid en milieu; (nieuwe) wet- en regelgeving. Daarnaast specifieke vaardigheden zoals: Begroten, Planning, Management, Communicatie en Inkoop. Technotrans beschikt over een groot netwerk aan docenten en deskundigen afkomstig uit de praktijk en met een brede ervaring in uiteenlopende ondernemingen.

Artikelen

ATEX Explosieveiligheidsdocument
ATEX wetgeving en zonering
Agglomeratie
Beheersen van logistieke processen
Bestrijding van geurhinder
CE Markering
CommerciŽle vaardigheden voor technici
Detailbegroten (Projectmanagement mod. 4).
Distillatie- en absorptiekolommen
Elektrische veiligheid van machines
Filtratietechnieken
Functionering en beoordeling
Gedragsobservatietechnieken
Good Housekeeping (5S en Tuttava)
Hydrauliek
HygiŽnisch ontwerp en procesvoering in de voedingsmiddelenindustrie
Industrial RCM
Kostenschatting (Projectmanagement mod. 3).
Leeftijdbeleid
Legionellapreventie
Leiderschap in veiligheid
Maximaal rendement uit gedraggestuurde veiligheidsprogramma's
Mechanical seals
Mechanisch transport
Melden
Mengen en roeren
Omgaan met werkstress
Onderhandelen en het voeren van lastige gesprekken
Ontstoffingstechnieken
Operatorzorg voor Machinebetrouwbaarheid
Opzetten van een project. (Projectmanagement mod. 1)
Organiseren van samenwerking (communicatie, soc. vaardigh.) (Proj.manag. mod. 5)
Pijpfitten
Planning en projectbeheersing (Projectmanagement mod. 2)
Pneumatiek
Pneumatisch transport
Pomptechnologie
Pomptechnologie in de voedingsmiddelenindustrie
Precisie Maintenance vaardigheden
Processynthese in de procesindustrie
Productiviteitsverbetering door werkdruk- en conflictbeheersing
Richtlijn drukapparatuur (PED)
Root Cause Analysis voor industriŽle processen en installaties
Rotating equipment
Storingsanalyse
Stortgoedkarakterisering en stromingsgedrag
Taak Risico Analyse
Tweedaagse cursus: Mengen en roeren in de Procesindustrie
Warmtewisselaars