main article
technology > utilities > water > water treatment
This article is not yet available in the language you selected

Elektromagnetische installaties voor kalksteenbestrijding

Article index
 De werking
 Onderzoek
 Applicaties
 Eigenschappen/Voordelen
 Voorwaarden
 IndustriŽle referenties per sector
Een uitgebreide range elektromagnetische apparatuur voor de behandeling en preventie van kalksteen wordt door Jongsma Engineering Solutions BV op de markt gebracht.

De werking

De werking berust op het brengen van een wisselend geÔnduceerd signaal in de waterstroom via om de leiding gewikkelde spoelen (inductiekabels), waarbij door de spoelen een klein wisselstroompje wordt gestuurd met een naar verhouding hoge frequentie en een specifiek golfpatroon. Hierdoor wordt binnen de spoel, dat wil zeggen in de waterstroom, een sterk wisselend magnetisch veld opgewekt.

Onderzoek

Uit Amerikaans onderzoek kwam vast te staan dat het onder invloed van een magnetisch veld mogelijk is IN de waterstroom (in plaats van aan de wand) kristallen te formeren. Watermoleculen schermen deze kernen echter af. Door een wisselend magnetisch veld worden deze hinderende watermoleculen ďweggeschotenĒ. Op de dan vrije kernen kunnen zich zoutkristallen vastzetten zodra kristallisatieprocessen plaatsvinden (voorbeeld: verhitting).
Deze amorfe kristalvormen zijn stabiel en dusdanig licht dat ze in water blijven zweven zonder zich aan elkaar te hechten.

Applicaties

De apparatuur wordt in uiteenlopende toepassingen in de praktijk gebruikt zoals voor condensors, platenwarmtewisselaars, sterilisatieapparatuur, koeltorens, vacuŁmpompen en CIP systemen.

Eigenschappen/Voordelen

 • Van klein (Dcalc Plus CNA voor een woonhuis, fig. 1) tot groot (Tartrex voor industriŽle toepassingen, fig. 2).
 • Flexibel door het instelbaar maken van het juiste signaal voor elke specifieke situatie.
 • CNA principe maakt ook de geleidelijke afbraak van oude kalklagen mogelijk.
 • Automatisch en zelfregelend na installatie.
 • Eenvoudige montage in volledig bedrijf.
 • Geen stilstand tijdens montage.
 • Energiebesparing:
  • Stroomverbruik verwaarloosbaar (direct aan te sluiten op het net).
 • Ongestoorde werking.
 • Geen onderhoud:
  • Geen producten toe te voegen.
  • Geen vervanging van onderdelen.
  • Geen slijtage.
  • Lange levensduur.
 • Materiaal van de buis speelt geen rol (lood, koper, RVS, kunststof).
 • Elektronisch gedeelte is beschermd tegen vocht en stof.

Voorwaarden

Het te behandelen water dient te stromen waarbij er tevens afname/verversing dient te zijn.
De inductiekabels dienen volledig strak en sluitend rond de buis te worden gewonden om daarmee twee afzonderlijke spoelen te vormen die een optimale overbrenging van het signaal in het water mogelijk maken.

IndustriŽle referenties per sector

Dranken/Fris
 • Heineken
 • Bavaria
 • Riedel
Zuivelindustrie
 • Koninklijke Friesland Foods (Friesche Vlag)
 • Campina
Bakkerij/Zoetwaren
 • Masterfoods (Mars)
 • Ahold
Pharmacie
 • Mead Johnson
Vleesindustrie
 • Plukon
 • Unilever

Bij industriŽle toepassingen wordt steeds eerst het totale watercircuit vastgelegd en geanalyseerd om een optimale keuze te kunnen maken voor de gewenste installatie, het vaststellen van de plaats en het aantal .
Tevens worden eventuele verstorende factoren meegenomen.

For more information: Jongsma Engineering Solutions B.V.

forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Function: Company:
Send this reply to:

water treatment

This article is not yet available in the language you selected, only in Nederlands