hoofdartikel artikelen
database > wetgeving > hygienenormen > Codex Alimentarius
Download download article

Nieuwsbrief Codex Alimentarius 2010-07

Inhoudsopgave
 Melamine
 Ractopamine
 Animal feed.
 Trust Fund
 Samenwerking met andere internationale organisaties
 Overzicht vergaderingen
 Vooruitblik
Codex Alimentarius Commission (CAC)

Van 5 tot en met 9 juli 2010 vond in Geneve de 33ste bijeenkomst van de CAC plaats. De CAC is het besluitvormend orgaan van de Codex, dat jaarlijks bijeenkomt afwisselend in Genève en Rome.
De vergadering werd voorgezeten door de Amerikaanse Karen Hulebak.
Op de onderwerpen met gedeelde competentie voor de EU en de EU-lidstaten werd de EU vertegenwoordigd door de Commissie en het Belgisch Voorzitterschap.
Namens Nederland waren vertegenwoordigers van de permanente vertegenwoordiging in Genève en van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanwezig.
Nederland en ook de EU kunnen tevreden zijn over de uitkomst van deze bijeenkomst, vooral ten aanzien van Ractopamine en animal feed waar een confrontatie onvermijdelijk was.

Melamine

De maximumniveau's voor melamine in voedsel werden aangenomen.
De voorzitter gaf aan dat de ontwikkeling van maximumniveau's voor melamine een demonstratie is van hoe snel Codex kan werken aan opkomende problemen zodra de wetenschappelijke gegevens voor standaarden voorhanden zijn.
Dit is een opsteker voor Nederland dat het Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) voorzit. De CCCF is namelijk het comité dat de standaard voor melamine in korte tijd heeft ontwikkeld.

Ractopamine

Ractopamine is een in de VS geproduceerd geneesmiddel dat wordt gebruikt als groeibevorderaar bij vooral varkens. Het zorgt voor drastische spiergroei maar het is geen steroïde of hormoon. In een aantal landen (w.o. de VS) is het gebruik van Ractopamine toegestaan. In meer dan 150 landen (o.a. in de EU) is het gebruik, en de invoer van producten waarin het gebruikt is, verboden.
De Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), die de CAC en de comités van onafhankelijk wetenschappelijk advies voorziet, heeft n.a.v. onderzoek vastgesteld dat er uit oogpunt van voedselveiligheid geen redenen zijn de aanname van Maximum Residue Levels (MRLs) voor Ractopamine tegen te houden.

In de discussie rond Ractopamine staan twee kampen tegenover elkaar. Aan de ene kant zijn dat de Europese Commissie, Europese landen (EU-lidstaten, en anderen) en China die tegen de aanname van MRLs voor Ractopamine zijn. Daar tegenover staan de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerikaanse landen en een aantal Afrikaanse landen die daar juist vóór zijn.
De Europese Commissie bleef als voornaamste punt de wetenschappelijke onzekerheden aanvoeren, terwijl eigenlijk alle partijen weten dat er vooral ethische bezwaren zijn.
De VS, gesteund door de andere voorstanders, betoogde dat vastgehouden moet worden aan de uitspraken van JECFA. De wetenschappelijke bezwaren (m.b.t. varkenslongen) die JECFA eerder niet in haar onderzoek heeft meegenomen zou JECFA alsnog moeten bekijken. De overige MRLs moesten volgens de VS zonder meer worden aangenomen.
Dit maakte het bereiken van een compromis niet waarschijnlijk.
Om voorlopig uit de impasse te komen stelde de voorzitter uiteindelijk voor een groep van "Friends of the Chair" samen te stellen, die een jaar lang aan dit onderwerp zal werken en het risk management zal beoordelen.
China, Japan Brazilië, Mexico, EU, Noorwegen, VS, Canada, Ghana en Zuid-Afrika en Tunesië zullen lid van deze "Friends of the Chair" zijn. Consumers International en International Federation for Animal Health (IFAH) zullen deelnemen als waarnemers.

Animal feed.

De grimmige sfeer tussen de verschillende kampen (n.a.v. Ractopamine) had ook z'n weerslag op de discussie over waar animal feed moet worden ondergebracht. Er werd een tijd gediscussieerd over wat we hier mee aanmoeten. De opties waren: niets doen, de electronic Working Group on animal feed laten doorwerken, naar CCCF verwijzen, naar CCRVDF verwijzen of een Task Force on animal feed oprichten.
Zwitserland bleek bereid een eventuele Task Force te faciliteren en te co-hosten samen met een ontwikkelingsland. Enkele EU-lidstaten drongen er op aan dat CCCF daarnaast focal point zou moeten worden. De VS (voorzitter CCRVDF) stelde CCRVDF voor als focal point.
Tijdens de plenaire vergadering besloot men uiteindelijk tot de oprichting van een Task Force geleid door Zwitserland die zal werken aan de ontwikkeling van:
  1. richtlijnen voor overheden voor de toepassing van bestaande Codex risk assesment methoden op de verschillende gevaren, gerelateerd aan contaminanten/residuen in diervoeder.
  2. een prioriteitslijst van risico's in diervoederingrediënten en diervoederadditieven.
Het opstellen van criteria voor de wereldwijde identificatie en notificatie van noodsituaties die van invloed zijn op diervoeder wordt overgelaten aan de FAO en WHO.

Trust Fund

Er heeft (na de eerste 6 jaar) een mid-term review plaatsgevonden van het Trust Fund. Daar zijn een aantal aanbevelingen uitgekomen. Een van de belangrijkste aanbevelingen is om van doel 1 (deelname van ontwikkelinglanden aan Codex vergaderingen) naar doel 2 (effectieve deelname van die landen aan Codex) te gaan en uiteindelijk naar doel 3 (gebruik van input uit die landen).
De andere aanbevelingen betreffen vooral:
  • richt de fondsen op de landen die deze het meest nodig hebben
  • doe meer aan training
  • zorg dat de aanvragen voor fondsen beter worden opgesteld
  • ga door met werken met Codex contactpunten
  • wees selectief in met wie je samenwerkt
  • stel criteria voor evaluatie vast.
Nederland draagt bij aan het Trust Fund (EUR 200.000 in 4 jaar) en steunt daarmee de deelname van ontwikkelingslanden.

Samenwerking met andere internationale organisaties

In een vooruitblik op haar werk in het komende jaar kondigde de WTO de aankomende STDF-workshop over publiek-private samenwerking aan die in oktober zal worden gehouden in Den Haag.

Overzicht vergaderingen

Voor een overzicht van vergaderingen zie link http://www.codexalimentarius.net/web/current.jsp?lang=en.

Vooruitblik

In de volgende uitgave is er weer aandacht voor de resultaten van een aantal comités.

Kijk voor meer informatie over diverse Codex comités op www.codexalimentarius.nl of www.codexalimentarius.net (Engelstalig).
Redactie: Codex Secretariaat, Ministerie van LNV, info@codexalimentarius.nl.

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf: