hoofdartikel artikelen
database > wetgeving > hygienenormen > Codex Alimentarius
Download download article

Nieuwsbrief Codex Alimentarius 2010-06

26e vergadering van het Codex Committee on General Principles (CCGP), 12 - 16 april, Parijs

Het GGCP houdt zich bezig met regels en procedures inclusief het vasttellen van de principes die de aard van Codex standaarden bepalen. De Nederlandse delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van LNV, de Permanente Vertegenwoordiging in Genève en de Voedsel en Waren Autoriteit.

Van de onderwerpen die besproken werden - zoals: discussion paper on co-hosting of Codex sessions, Structure and Presentation of the Procedural Manual, joint Codex/OIE standards, lag het zwaartepunt voor Nederland bij het probleem van Codex standards waarvan de adoptie wordt geblokkeerd in de laatste fase van het standard-setting proces (step 8). Dit is het moment waarop op technisch niveau een standaard volledig is afgekaart en het Codex Alimentarius Committee alleen nog het groene licht behoeft te geven. Blokkering van standaarden op dit niveau van de procedure is vaak politiek ingegeven. Zo houdt de blokkering van een standaard voor Ractopamine door de EU verband met het Europese beleid tegen gebruik van groeihormonen in de veehouderij. NL wil bij de tot standkoming van standaarden meer aandacht voor 'societal concerns', maar dit is zeer controversieel.

Inzet van NL tijdens de CCGP was daarom de oprichting van een 'electronic working group' die zich over het probleem zou kunnen buigen en met aanbevelingen zou kunnen komen voor de CCGP. Vorig jaar tijdens de CAC werd reeds een poging gedaan tot oprichting van zo'n groep maar daar bleek toen teveel weerstand tegen bij andere landen. Voorafgaand aan de bijeenkomst van de CCGP meldde Canada zich echter in Den Haag en afgesproken werd gezamenlijk op te trekken. Bij aankomst in Parijs en na overleg in zgn Quad-verband (EU, VS, Can, Jap) bleek de weerstand nog onverminderd groot. Echter na onverwachte steun uit Latijns-Amerikaanse hoek kon het onderhandelingsspel op gang komen met als resultaat, na vele tekstvoorstellen en het individueel bewerken van diverse landen (o.a. VS, China, Mex, Aus, NZ) een elektronische werkgroep die het probleem van de standaarden die in 'step 8' worden geblokkeerd zal bestuderen en ook met aanbevelingen mag komen. Zonder twijfel een interessante ontwikkeling in het Codex-werk, maar met een onzekere afloop.

De werkgroep zal gezamenlijk worden geleid door Nederland en Canada.

Kijk voor meer informatie over diverse Codex comités op www.codexalimentarius.nl of www.codexalimentarius.net (Engelstalig).
Redactie: Codex Secretariaat, Ministerie van LNV, info@codexalimentarius.nl.

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf: