hoofdartikel artikelen
database > wetgeving > veiligheidseisen > Atex
Download download article

TCPM in ATEX-werkgroep CORUS

Begin 2006 kreeg Wiebe Pronker, hoofd HPM binnen PTC (het eigen ingenieursbureau) van Corus IJmuiden de opdracht om de implementatie van de explosieveiligheidswetgeving (‘ATEX 137’) binnen Corus te coördineren. Hij formeerde een ATEX-werkgroep en nodigde TCPM uit om hier deel van uit te maken.Corus IJmuiden (‘Hoogovens’) is met ruim 9000 werknemers één van de grootste bedrijven in Nederland dat te maken heeft met explosierisico’s. Corus IJmuiden is opgedeeld in circa 15 zogenaamde werkeenheden (“Een fabriek binnen de fabriek”).
Niet alleen kolen- en cokesstof creëren explosiegevaar, maar ook diverse gassen die bij de productie vrijkomen, zoals hoogovengas, oxygas (hoofdbestanddeel koolmonoxide) en kooksovengas (bevat methaan en voor een deel waterstof).
In dit interview praat TCPM-er Paul van Norden, senior adviseur veiligheid (PN) met Wiebe Pronker (WP).

PN: Wat was het doel van het ATEX project?
WP:
Het ATEX project startte omdat ook Corus aan de ATEX-wetgeving moet voldoen. Tegelijkertijd is ons doel om de veiligheid binnen Corus te verhogen. Dit bereiken we allereerst door te onderzoeken of bronaanpak mogelijk is. Dat betekent dat we het aantal plaatsen waar brandbaar gas of stof kan vrijkomen, zoveel mogelijk willen beperken. De volgende stappen zijn het analyseren en eventueel aanpassen van de ontstekingsbronnen en het nemen van een heel scala aan organisatorische maatregelen. Het resultaat is dat er voor elke werkeenheid een up-to-date explosieveiligheidsdocument (EVD) is.

PN: Wat zijn belangrijke beslissingen geweest om dit doel te bereiken?
WP:
Twee zaken waren cruciaal. Allereerst het besluit om voor Corus een eigen ATEX-richtlijn te schrijven, gebaseerd op de bestaande wetgeving en normen en heel specifiek op de bijzondere bedrijfssituaties die bij Corus IJmuiden voorkomen. Het schrijven van de richtlijn was de eerste taak van de ATEX-werkgroep. Daarnaast besloten we om de uitvoering van het project in eigen hand te houden, zodat uniformiteit in de beoordeling en de aanpak van de explosiegevaren binnen Corus wordt verkregen. De ATEX-werkgroep heeft alle explosierisico’s geïnventariseerd en waar noodzakelijk zones bepaald. Voor de zones zijn de ontstekingsbronnen geïnventariseerd. Momenteel worden maatregelen uitgewerkt om het aantal zones verder te reduceren, de explosierisico’s verder te beperken en één en ander in een geborgd systeem aantoonbaar te maken.

PN: Wat was een moeilijkheid bij de uitvoering van het project?
WP:
Echte moeilijkheden waren er niet, anders dan dat de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 7910) lang niet voor alle situaties een acceptabele oplossing bood. Dit hebben we opgelost door verder naar de onderliggende risico’s te kijken en met onze eigen Richtlijn veilige oplossingen aan te geven. Wel bleek het project veel meer kanten te hebben dan we van tevoren hadden verwacht. Bij ATEX spelen namelijk niet alleen technische aspecten een rol, maar ook organisatorische, zoals het waarborgen van het onderhoud aan gasleidingen, het opstellen van procedures en het informeren van het personeel.

PN: Wat waren interessante oplossingen?
WP:
Corus heeft tientallen kilometers gasleidingen op haar terrein, waar diverse brandbare gassen doorheen stromen. Zonder extra maatregelen zouden rondom deze leidingen explosieve zones van kracht zijn, met alle consequenties van dien voor de apparatuur en het werken in deze zones. Maar omdat we nu extra eisen stellen aan het ontwerp, het onderhoud en de controle op deze leidingen, kunnen we garanderen dat er onder normale omstandigheden geen gaslekkages optreden, waardoor er ook geen zones van kracht zijn.
Een andere uitdaging betrof twee grote hijskranen die zich bevinden boven de gasafblazen van de hoogovens. Daar geldt uiteraard een explosieve zone, maar de hijskranen zijn niet ontworpen voor gebruik in een zone. Nieuwe ATEX hijskranen zou een geweldige investering betekenen. We hebben dit probleem opgelost door de hijskranen zodanig te beveiligen, dat zij nooit in gebruik kunnen zijn op het moment dat gas kan worden afgeblazen.

PN: Hoe is TCPM bevallen?
WP:
Goed! Er is goed werk afgeleverd, deskundig, serieus en professioneel.

PN: Wat zijn zwakke punten van TCPM?
WP:
De vestigingen van TCPM zitten ver weg, met daardoor een grote reisafstand. Jullie zouden dichterbij moeten zitten.

PN: Welke aanbeveling heb je voor TCPM?
WP:
Houd je hoge deskundigheid op peil. Doe op langere termijn ook geen water bij de wijn.

Voor meer informatie: TCPM Ingenieurs & Adviseurs

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf: