bedrijven
Bedrijven

TCPM Ingenieurs & Adviseurs

Wilmersdorf 9
7327 AD Apeldoorn
Nederland

Postadres
Postbus 119
7300 AC Apeldoorn
Nederland

Telefoon: +31 (0) 55 3663456
Fax: +31 (0) 55 3663454
E-mail: Klik hier om een e-mail te verzenden
Website: http://www.tcpm.nl


Profiel

Veiligheid - een specialisatie van TCPM

Veiligheid vormt voor bedrijven een belangrijk aandachtspunt. Een bedrijf zal zich daarbij afvragen: “Hoe veilig wordt bij ons gewerkt? Waar liggen aandachtsgebieden? Zijn onze producten en installaties veilig?”

Veiligheid in uw bedrijf

Of het nu gaat om veiligheid van arbeidsmiddelen of veiligheid op bedrijfsniveau, onze deskundigen bieden ondersteuning en geven praktisch toepasbare, op maat gesneden adviezen, daarbij rekening houdend met bedrijfseconomische aspecten.

We helpen u bij het inrichten van een veilige organisatie en het produceren van veilige producten.

Dit doen we op verschillende deelgebieden:
  • Wetgeving op gebied van machines, installaties en gevaarlijke stoffen, zoals Arbowet, BRZO, WM, CE-richtlijnen (machinerichtlijn, ATEX, …)
  • Werkplekveiligheid risicobeoordelingen en veiligheidsmaatregelen heldere procedures en werkinstructies ontwerpen en implementeren
  • Legionellapreventie beheersplannen en controlesystemen
  • Managementsystemen op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (ISO 9001, 14001)
  • Audits om te toetsen of de werkwijze daadwerkelijk voldoet aan de afspraken
  • Opleidingen op het gebied van onder andere VCA, CE-markering, ATEX en risico-analyse

TCPM Ingenieurs & Adviseurs
Wanneer het om veiligheid gaat, gaan we verder dan het efficiënt voldoen aan de regels. Als uw persoonlijke veiligheidsadviseur helpen we u risico’s tijdig te onderkennen en bouwen zekerheden binnen uw organisatie in, zodat u claims en bedrijfsongevallen kunt voorkomen.
We adviseren u zowel technisch als organisatorisch.
Zo heeft u één adres voor al uw vragen op veiligheidsgebied en dat is wel zo praktisch.

Aansluitende producten van TCPM Ingenieurs & Adviseurs zijn:
Engineering, Optimalisatie, Project Management, Interim Professionals

Artikelen

A-RIE (Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie)
CE op machines en installaties
De praktijk van ATEX 137
Externe ontwerpbeoordeling
Lean Manufacturing
Lean manufacturing, werkt dat echt?
Ontwikkeling productielijn rookworst
Projectmanagement
RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie)
Richtlijn arbeidsmiddelen
Six Sigma
TCPM in ATEX-werkgroep CORUS
Voorbeeld externe ontwerpbeoordeling