artículo principal
base de datos > legislación > estándares de seguridad > rie
This article is not yet available in the language you selected

RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie)

Article index
 Wat houdt een RI&E in?
 Ondersteuning door een deskundige
 Uitvoering van de RI&E
 Toetsing van de RI&E
Op grond van de Arbowet 1998 bent u als werkgever verplicht voor uw werknemers een veilige werkomgeving te creëren. In de Arbowet is voorgeschreven dat u hiervoor een risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E) uit dient te voeren en deze actueel houdt. De RI&E brengt de algemene risico's binnen een bedrijf in kaart.

Wat houdt een RI&E in?

Het uitvoeren van een RI&E houdt in dat u nagaat aan welke risico’s uw werknemers (kunnen) worden blootgesteld en of er in uw bedrijf voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid te voorkomen. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd. Een plan van aanpak met verbetermaatregelen maakt altijd deel uit van de RI&E.

Door de arbeidsrisico’s op schrift te stellen krijgt u snel inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw bedrijf. Hierdoor kunt u de situatie goed beoordelen en zien waar verbeteringen nodig zijn. De RI&E’s hebben meestal de vorm van branchegeoriënteerde checklists die u inzicht geven in de mogelijke arbeidsrisico’s in uw bedrijf. Bij het invullen van de checklists worden de belangrijkste risico’s per werkzaamheid of bedrijfsproces doorlopen. Vervolgens wordt de ernst ingeschat. Op basis daarvan wordt de prioriteit aangegeven en het plan van aanpak opgesteld.

Ondersteuning door een deskundige

Per 1 juli 2005 is het voor werkgevers niet meer verplicht om te zijn aangesloten bij een arbodienst (Wet Maatwerk in Arbodienstverlening).

Uitvoering van de RI&E

U mag de RI&E zelf uitvoeren. Om echter direct en efficiënt de minimaal noodzakelijke aanpassingen vast te stellen, is het vaak praktischer om hiervoor een deskundige in te schakelen die de branche kent.

Toetsing van de RI&E

Sinds 1 januari 2006 mag de verplichte toetsing van de RI&E worden uitgevoerd door de zogenaamde kerndeskundige, afhankelijk van zijn primaire expertise. Voor bedrijven met ten hoogste 10 werknemers vervalt deze toets overigens onder voorwaarden.

Para más información: TCPM Ingenieurs & Adviseurs

forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Función: Compañía:
Send this reply to:

TCPM Ingenieurs & Adviseurs
Veiligheid - een specialisatie van TCPM Veiligheid vormt voor bedrijven...