hoofdartikel artikelen
branches > olie, margarine & sauzen
Download download article

Definitie melange

Voornamelijk uit plantaardige en/of dierlijke producten samengestelde vetten: producten in de vorm van een vaste of kneedbare emulsie, voornamelijk van het type water in olie, die van vaste en/of vloeibare plantaardige en/of dierlijke vetten zijn afgeleid, voor menselijke consumptie geschikt zijn en een melkvetgehalte hebben van ten minste 10 en ten hoogste 80% van het totale vetgehalte (verkoopbenamingen volgens punt C van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2991/94: melange, 3/4 melange, halfvolle melange en melangeproduct).

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf: