news
News

Water naar de melkfabriek dragen? Meerekenen wanneer ingedikte melk haalbaar is.

maandag 3 september 2007

In het verleden is door de zuivelindustrie al enkele malen gerekend aan het indikken van melk op boerderijschaal. Deze (gedateerde) studies beantwoorden de vraag of indikken van melk op dat moment economisch interessant was voor de zuivel. Vanuit veehouderoogpunt kunnen diverse redenen bestaan waarom indikken van melk nu voor een enkel bedrijf of cluster van bedrijven toch interessant kan worden. Denk hierbij aan:

• Verkeersdrukte in een bepaalde regio van het land
• Stijgende energieprijzen (Diesel etc)
• Aanwezigheid van bijv een overtollige energiebron als warmte
• Schaalgrootte van 1 of enkele bedrijven
• Suboptimale productie omstandigheden als nauwe B-wegen, afstand tot de fabriek, etc.

Bovendien kan ingedikte melk het “verhandelen” van eiwit en vet over grotere afstanden makkelijker mogelijk maken.

We zoeken collegae veehouders waarmee we voor een aantal boerderijsituaties de aantrekkelijkheid van indikken van melk voor de huidige en toekomstige bedrijfsomstandigheden berekenen. Bovendien willen we het break even point en gevoeligheid van bijvoorbeeld de dieselprijs, bedrijfsomvang, en transportafstand bepalen.

link to website