news
News

Ministerie en Voedingscentrum zetten in op Ik Kies Bewust-logo

woensdag 9 augustus 2006

In tegenstelling tot wat deze week in enkele kranten stond, is het ministerie van VWS geen voorstander van een ‘stoplichtsysteem’ voor voedingsmiddelen. De Europese consumentenorganisatie BEUC heeft deze week wel een voorstel gedaan aan de Europese commissie om verpakkingen te voorzien van heldere informatie voor consumenten. Zij zouden in één oogopslag moeten kunnen zien of een product gezond is of dat het juist veel calorieën, suiker, zout of vet bevat. Welk logo het meest effectief is, moet nog nader onderzocht worden. Het ministerie en het Voedingscentrum zetten in op het Ik Kies Bewust-logo.


link to website