news
News

EFSA-rapport over PCB's in voedsel en veevoeder

dinsdag 10 augustus 2010

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft een rapport gepubliceerd over de hoeveelheid niet dioxine-achtige PCB's (NDL-PCB's) in voedingsmiddelen en veevoeder. Daaruit blijkt dat vis en afgeleide visproducten de hoogste doses NDL-PCB's bevatten. Fruit en groenten vertonen daarentegen de minste verontreiniging. Slechts in 14 procent van de teststalen werd geen enkel spoor van NDL-PCB's aangetroffen.

PCB's zijn organische chemische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en voornamelijk via verontreinigd voedsel bij mens en dier in de bloedbaan terechtkomen. Voor 1980 werden de chemicaliën op grote schaal gebruikt in allerlei toepassingen, bijvoorbeeld voor vloeistoffen in transformators, condensators en koelmiddelen.

Aan het eind van de jaren tachtig werd in de meeste geïndustrialiseerde landen een verbod ingevoerd op de verwerking en distributie van PCB's omwille van hun toxische eigenschappen en het feit dat ze moeilijk te vernietigen zijn. Desondanks komen de stoffen nog steeds in het milieu terecht, onder meer via bouwmaterialen, elektrische apparaten, plastic producten en gevaarlijk afval.

link to website