news
News

11 kritische succesfactoren voor een fruitbedrijf

dinsdag 21 september 2010

De fruitindustrie kan meer doen om de consument te bereiken met innovaties. Dat geldt voor de hele keten, van fruitteler tot fruitwinkel. Een groep Europese onderzoekers verenigd in het door de EU gefinancierde ISAFRUIT-project, werkte een aantal richtlijnen uit en vatte die samen in een brochure voor bedrijven en ketens die zich willen verbeteren op het vlak van organisatie en management.

De EU streeft met ISAFRUIT een verhoging van de fruitconsumptie na met het oog op het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van de EU. Het onderzoeksproject werkt vanuit de visie dat een hogere fruitconsumptie kan worden nagestreefd door een betere productkwaliteit, een betere beschikbaarheid van een ruim gamma (verwerkt) fruit, meer competitieve en veilige productiesystemen en tot slot een groter bewustzijn bij de consument.

Ongeveer 200 onderzoekers van 60 instituten uit 16 EU-lidstaten nemen deel aan het project dat liep van 2006 tot 2010 en 13,8 miljoen euro heeft gekost. De onderzoekers bestudeerden tien succesvolle ketens van vers en verwerkt fruit in Nederland, Polen, Griekenland en Spanje. Dit leverde een aantal richtlijnen op die zijn samengevat in de brochure 'Consumer driven innovative fruit chain. Guidelines for the fruit industry'. De onderzoekers noemen elf kritische succesfactoren voor een onderneming in de fruitsector. Aan de hand van deze succesfactoren leggen de onderzoekers uit hoe bedrijven het best prioriteiten kunnen stellen en welke strategie belangrijk is.

link to website