hoofdartikel stroomschema's artikelen
branches > drank > mineraal water
Download download article

EU overzicht natuurlijke mineraalwaters

Er zijn verschillende soorten water bestemd voor menselijke consumptie en natuurlijk mineraalwater is er daar slechts een van.

Natuurlijke mineraalwaters worden gekenmerkt door hun zuiverheid aan de bron en hun constante hoeveelheid mineralen.

Richtlijn 2009/54/EC omschrijft de bepalingen die van toepassing zijn op de marketing en exploitatie van natuurlijke mineraalwaters.

In richtlijn 2003/40/EG van 16 mei 2003 wordt vastgesteld de lijst, de concentratiegrenzen en de etiketteringsvoorschriften voor de bestanddelen van natuurlijk mineraalwater en de voorwaarden voor het gebruik van met ozon verrijkte lucht bij de behandeling van natuurlijke mineraalwaters en bronwaters.

Natuurlijke mineraalwaters zijn onderworpen aan een toelatingsprocedure door de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten of door de Europese Economische Ruimte (EER) landen.

SCADPlus: Wetgeving inzake natuurlijke mineraalwaters.

De lijsten van natuurlijke mineraalwaters die officieel erkend door de lidstaten van de EU en van de EER (IJsland) en (Noorwegen) worden gepubliceerd door de Europese Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze lijsten worden regelmatig geactualiseerd.

Natuurlijke mineraalwaters en bronwaters kunnen worden behandeld bij de bron om onstabiele elementen en een aantal ongewenste bestanddelen te verwijderen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4 van Richtlijn 2009/54/EC.

Andere behandelingen dan filtratie met mogelijke oxygenatie moeten worden beoordeeld en toegelaten op EU-niveau voorafgaand aan het gebruik door de industrie.

Verordening (EU) nr. 115/2010 van 2010-02-09 bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van geactiveerd aluminiumoxide voor de verwijdering van fluoride uit natuurlijke mineraalwaters en bronwaters.

Het volgende verslag over de technologische evaluatie van nieuwe behandelingen is beschikbaar:
Verslag van de ad hoc werkgroep voor de evaluatie van de behandeling door mangaan- en ijzeroxihydroxides voor het verwijderen van mangaan, ijzer en arseen uit natuurlijke mineraalwaters en bronwaters.

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf: