agenda
Agenda

2-daagse cursus Hygienisch ontwerpen

vrijdag 6 november 2015 - vrijdag 13 november 2015

Machines volgens hygiënische voorschrift

Volgens de machinerichtlijn moeten machines voor de levensmiddelen-industrie, en binnenkort ook voor de farmacie, zo ontworpen en gebouwd zijn dat infectie, ziekte- en besmettingsgevaar voor de consument wordt voorkomen. Daarom moeten machines voldoen aan een aantal hygiënische voorschriften. Naar aanleiding van dit raamvoorschrift zijn twee officiële normen geschreven, te weten NEN-EN 1672-2 en ISO 14159, die zijn gebaseerd op de richtlijnen die de EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) heeft gepubliceerd.

Cursusinhoud; doelgroep

In deze cursus komen de regel- en wetgeving en de belangrijkste aspecten voor het hygië­nisch ontwerpen aan bod, en is vanwege het consumentenbelang gericht op zowel de constructeur als de gebruiker van appa­ratuur en installatie.
De deelnemers krijgen een cursusmap mee, die als naslagwerk kan func­tioneren.  Tijdens de cursus wordt in case-studies ingegaan op speciale voorbeeldontwerpen of appa­ra­tuur, die of de deelnemers aandragen of de docent voorbereid heeft.

Ervaren trainer

Burggraaf & Partners is sinds 1993 gespecialiseerd in het adviseren van de voedings­midde­len­industrie en farmacie, en de machinebouwers op dit gebied. In praktisch alle sectoren (bak­ke­rij, groente- en fruit, zuivel, vlees, dranken, biotechnologie) is het bureau actief en heeft het samen met diverse organisaties tientallen trainingen en cursussen op dit gebied ver­zorgd.

Praktisch

Plaats: Aristo, Utrecht
Datum: woensdag 6 & 13 november 2015
Tijd: 09.00 – 17.00
Kosten: € 1.095,- (excl.BTW)
Docent: Ir Wouter Burggraaf, lid EHEDG

Programma – eerste dag:
Welkom en Introductie
Wet- en regelgeving, normen, richtlijnen
Levensmiddelenmicrobiologie voor niet-microbiologen
EHEDG testmethode
EHEDG basisontwerpcriteria
Hygiënisch lassen
Afdichtingen en afsluiters
Case-studie: sproeibol

Programma – tweede dag:

Asafdichtingen en pompen
Case studie: pomp
Reinigingsmethode
Ontwerp open procesapparatuur
Warmtebehandeling en verpakken
Case studies
Hygiënisch installeren
Hoe nu verder?

link to website