Hauptartikel
Technologie > Gebäude > Fussboden
Dieser Artikel ist noch nicht auf Deutsch vorhanden

Vloeren

Inhalt
 Algemeen
 Bordes
 Bruggen

Algemeen


Vloerenmaterialen moeten zijn:

waterafstotend

geen vocht opnemen
afwasbaar

slipvrij

slijtvast

gifvrij

chemisch resistent1

(1: chemisch resistent tegen de aanwezige voedingszuren (bijvoorbeeld azijnzuur en dergelijke) maar met name ook voor de reinigings- en ontsmettingsmiddelen.)

Vloeren moeten gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten zijn.
Vloeren moeten een voldoende helling hebben (min. 1°) om vloeistoffen te laten aflopen naar een rioleringssysteem. Als bijvoorbeeld tegels gegroefd zijn vanwege een betere slip­vastheid mag er geen waterophoping zijn. De groef moet dan in de aflopende richting geplaatst zijn. De vloer moet volledig zelf-drainend blijven.

Vloeren moeten vrij zijn van scheuren en spleten, dit geldt met name ook voor de aansluiting van de vloer met de wand. De overgang moet een ronde hoek zijn, die gemakkelijk te reinigen is.

Vloeren moeten te allen tijde schoon blijven. Transport van goederen of heen en weer lopen van personeel brengt voedsel­res­ten al snel door de hele fabrieksruimte.

Vloeren moeten regelmatig gecontroleerd worden, niet alleen of deze overal goed schoongemaakt is, maar ook op eventuele beschadigingen.

Beton is, indien niet goed afgewerkt, poreus en kan aangetast worden door eetbare oliën, zout en verschillende schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen. Het is mogelijk bestaande betonnen vloeren te voorzien van een coating of te betegelen.

Bij voorkeur moet de vloer bij beschadigingen eenvoudig te herstellen zijn. Speciaal bij coatings moet rekening gehouden worden met de vluchtige component. Deze mag geen gevaar ople­vert voor de omgeving. Soms kan in een bestaande fabriekshal maar beperkt intensief geventileerd worden. Tot nu toe is vanwege mogelijke herstelwerkzaamheden de voorkeur uitgegaan naar een betegelde vloer.

Bordes

Vermijd waar mogelijk bordessen. Elke activiteit veroorzaakt stof. Stof van een bordes zal uiteinde­lijk altijd naar beneden dwarrelen.
De bordesvloer moeten sowieso volledig afgesloten zijn. Zij moet zijmuren hebben een hoogte hebben van minimaal 90 cm om op­spattend water en dergelijke tegen te houden.
De afvoer van deze vloeren moeten volledig afgeslo­ten zijn wanneer een nat proces wordt uitge­voerd.

Bruggen

Elke brug tussen bordessen, of die over een produk­tie­lijn gaat, moeten ook afgeslo­ten zijn en gesloten zijwand hebben van min. 50 cm, om bescherming te bieden tegen het mogelijk vuil aan de schoenzool.

forumBeantworten Sie diesen Artikel
Alle Felder sind benötigt. IIhre persönlichen Informationen werden nicht auf unserer Website angezeigt. Hyfoma liefert keine Maschinen, aber bezieht nur auf die Firmen, die Maschinen liefern. Die meisten Lieferanten verzeichneten Maschinen für die Lebensmittelindustrie und produzieren keine Nahrungsmittel.

Name: Email:
Funktion: Firma:

Fussboden

Dieser Artikel ist noch nicht auf Deutsch vorhanden, nur auf Nederlands