news
News

VWA onderzoekt voedselveiligheidssystemen van slachthuizen

dinsdag 1 mei 2007

Er is ruimte voor verbetering in eigen controlesystemen voor voedselveiligheid van slachthuizen. Dat beeld geven de inspectieresultaten van de eerste bedrijven die de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) vandaag publiceert op internet. De geconstateerde onvolkomenheden hebben geen directe gevolgen voor de voedselveiligheid. In de komende maanden worden van de vijftig grote slachthuizen in Nederland controlegegevens openbaar gemaakt.

De tekortkomingen zijn voor een deel administratief van aard. Bedrijven hebben in deze gevallen wél een goede analyse uitgevoerd van risico's maar schieten tekort in het beschrijven van procedures die de risico's moeten terugdringen. In andere gevallen heeft de VWA tekortkomingen geconstateerd in de analyse van de mogelijke risico's.

Openbaarmaking
De VWA wil vertrouwen van de samenleving, burgers en bedrijven vergroten door transparant te werken en inzicht te geven in resultaten van toezicht. In een brief aan de Tweede Kamer hebben de departementen LNV en VWS aangegeven de mogelijkheden voor het openbaar maken van controlegevens te willen onderzoeken aan de hand van drie pilots uit het toezicht van de VWA. Gegevens uit de eerste twee pilots (vloeibaar frituurvet en bestrijdingsmiddelen in groente en fruit) zijn openbaar vanaf oktober 2006. Gegevens van de derde pilot (HACCP-slachthuizen) worden vanaf 1 mei 2007 bekend gemaakt via de VWA-website. In de tweede helft van 2007 maken VWS en LNV aan de Tweede Kamer bekend op welke manier ze verder willen gaan met verhogen van transparantie.

link to website