news
News

Voedseletikettering: maak duidelijk onderscheid tussen verplichte en overige informatie

zondag 9 december 2007

Het Consumentenplatform van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), wil op het etiket van voedingsmiddelen een duidelijk onderscheid zien tussen de wettelijk verplichte en commerciële informatie. Het Consumentenplatform heeft zich gebogen over het thema etikettering. LNV en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben hiervoor input gevraagd van het Consumentenplatform. Dit tegen de achtergrond dat de Europese Commissie bezig is met herziening en modernisering van de EU-verordening voor etikettering waarbij men naar verwachting eind dit jaar met een voorstel zal komen. Nederland zal hierover een standpunt in nemen.

Het kabinet wil consumenten in staat stellen een geïnformeerde keuze te maken bij het kopen van voedingsmiddelen. Hier kan het etiket een rol in spelen. Het etiket moet volgens het Consumentenplatform dan wel transparant, betrouwbaar en begrijpelijk zijn.Het Consumentenplatform is van mening, dat informatie over allergenen (zoals bijvoorbeeld: 'bevat koemelk' of 'kan sporen van gluten bevatten') op de verpakking moet blijven staan. Ook is men het erover eens dat de vermelding van de herkomst op het etiket wellicht wenselijk is. Het begrip herkomst heeft echter zoveel aspecten dat vermelding mede daarom nog niet verplicht gesteld hoeft te worden. Daarnaast pleit het platform voor verplichte vermelding van de voedingswaarde.

link to website