news
News

Verburg ondersteunt ondernemers met oplossing op het gebied van biodiversiteit

donderdag 29 juli 2010

Garnalen vissen zonder de bodem te raken, koraal kweken in een aquarium en een nieuw soort vegetatiedak. Het zijn enkele voorbeelden van 8 ondernemers die nieuwe producten ontwikkelen die bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt deze projecten met in totaal € 2,2 miljoen.

De 8 ondernemers hebben deelgenomen aan het programma Small Business Innovation and Research (SBIR) voor biodiversiteit. Hierin konden ondernemers voorstellen indienen die een oplossing bieden voor een maatschappelijk probleem rond biodiversiteit. Uit 20 haalbaarheidsonderzoeken zijn 8 projecten geselecteerd die het sterkst scoren op het behoud van biodiversiteit, vernieuwend zijn en economisch een goede kans van slagen hebben. De projectkosten liggen tussen € 136.000 en € 432.000.

LNV heeft binnen het Rijk één van de grootste SBIR-programma's voor thema's als Eiwittransitie, Duurzame stalsystemen en Biobased economy. SBIR is een methodiek, waarbij de overheid aan het bedrijfsleven oplossingen vraagt voor maatschappelijke problemen. Dit doet zij door middel van aanbesteding van opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. Het programma wil daarbij vooral kleine en middelgrote bedrijven uitdagen tot het doen van grensverleggend onderzoek. Agentschap NL voert dit interdepartementale programma uit namens verschillende ministeries. SBIR bestaat uit 3 fasen, namelijk onderzoek naar de haalbaarheid, onderzoek en ontwikkeling en tot slot het op de markt brengen. De overheid draagt bij aan de eerste 2 fasen.

link to website