news
News

Verburg beperkt vissen met grote vistuigen op binnenwateren

vrijdag 11 mei 2007

Vanaf 1 mei 2008 wordt het vissen met grote vistuigen op de binnenwateren beperkt. Alleen vissers die voldoen aan bepaalde criteria op het gebied van areaal en inkomsten mogen vanaf 1 mei 2008 nog vissen met grote vistuigen. Vandaag is de Regeling gebruik grote vistuigen gepubliceerd in de Staatscourant.

Minister Verburg neemt deze maatregel om de visstand beter te kunnen beheren. Met de regeling wordt duidelijk wie wel en niet mogen vissen met grote vistuigen. Grote vistuigen zijn spieringtuig, visfuik, aalfuik, ankerkuil, aalkistje, aalhoekwant, aaldogger, zegen, aalzegen, aaskuil, staand net, gebbe, kruisnet, en electrovisapparaat. Met deze vistuigen kunnen vissers veel vis vangen. De visstand kan hierdoor sterk beïnvloed worden. De regeling geldt niet voor de hengel en de peur (een traditioneel sportvisserijvistuig bedoeld voor visserij op aal).

link to website