news
News

Tussentijdse evaluatie monitoring op ongewenste stoffen in consumptie eieren stemt positief

zaterdag 8 december 2007

IKB Ei controleert sinds een half jaar op 'ongewenste stoffen' en geeft daarmee invulling aan de 'zelfcontrole' die de Europese Unie vraagt (96/23/EG). Tot nu toe zijn er geen ongewenste stoffen gevonden. Het monitoringsprogramma wordt nu verder geoptimaliseerd.

Consumptie-eieren worden vanaf juli 2007 binnen IKB EI continu gescreend op de aanwezigheid van 'ongewenste stoffen'. Hieronder wordt in eerste instantie verstaan: residuen van antibiotica, verboden stoffen (Chlooramphenicol, nitrofuranen) en anti-parasitaire middelen. Eieren die na de inzet van een diergeneesmiddel tijdens de wachttermijn worden geproduceerd, moeten immers worden vernietigd bij de destructor omdat ze mogelijk residuen bevatten. In tweede instantie kan IKB Ei via het monitoringsprogramma ook controleren op overige verontreinigingen zoals pcb's en gewasbeschermingsmiddelen.

IKB Ei heeft het monitoringsprogramma inmiddels een half jaar in de praktijk geïmplementeerd. Met het monitoringsprogramma geeft IKB Ei invulling aan de 'zelfcontrole' die de Europese Unie vraagt (96/23/EG). Alle IKB Ei bedrijven worden periodiek gecontroleerd: biologisch, vrije uitloop, scharrel en kooi.

Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat er tot nu toe in geen enkel geval ongewenste stoffen zijn gevonden. De Stuurgroep Voedselveiligheid en Kwaliteit Eiersector (SVKE) van de PVE beoordeelt dit als een bevestiging van het beeld dat er in de eiersector terughoudend en verantwoord met middelen wordt omgegaan. De PVE concludeert dat de evaluatie positief stemt en vraagt dit om een verdere optimalisatie van het monitoringsprogramma.

link to website