news
News

Overstromingsvoorspelling over 48 uur voor Vlaanderen

vrijdag 22 juni 2007

Centraal op deze website staat de kaart van Vlaanderen met de 11 hydrografische bekkens die de actuele en voorspelde overstromingstoestand per bekken toont. De groene kleur of basistoestand duidt op geen overstromingen. De gele kleur of waaktoestand wijst erop dat het waakpeil is bereikt en dat niet-kritieke overstromingen kunnen plaatsvinden (waarbij de waterbeheersingsinfrastructuur wordt aangesproken maar geen bewoning in gevaar komt). De rode kleur of alarmtoestand toont dat acuut overstromingsgevaar heerst voor o.a. woongebieden. In onderstaand voorbeeld staat het Netebekken in de alarmtoestand en het Demerbekken in de waaktoestand.

Deze waarschuwingskleuren gelden voor een periode van 2 uur in het verleden tot 2 dagen in de toekomst. Met andere woorden, vanaf het moment dat niet-kritieke overstromingen dreigen voor een bepaald bekken in de komende twee dagen, wordt dat bekken geel ingekleurd. Pas als het voorspelde onweer voorbij is en er gedurende twee uur geen overschrijdingen van de drempels gebeurd zijn, wordt het bekken weer groen voorgesteld. Anderzijds, wanneer kwartierlijkse nieuwe voorspellingen niet meer leiden tot het overschrijden van een bepaalde drempel, wordt de kleur weer groen. Het is immers zo dat voorspellingen accurater worden naarmate het ogenblik van de overschrijding nabij komt.

link to website