news
News

Onderzoek naar etikettering voor herkomst van in producten verwerkte eieren.

woensdag 27 december 2006

Op verzoek van mw. Thieme reageert de minister van Landbouw met de toezegging te zullen onderzoeken wat wel en niet kan op het gebied van etikettering binnen EU-en WTO-regels en daarover uiterlijk in april 2007 te berichten. Daarbij wil hij ook het bedrijfsleven uitnodigen om mee te denken.

link to website