news
News

nVWA: Maatregelen nodig tegen microbiologische risico's schapenwol

donderdag 22 juli 2010

Schapen kunnen via wol diverse bacteriële en virale infecties overdragen op de mens. Een aantal bacteriën kan mensen via stofdeeltjes in de lucht infecteren. Deze stofdeeltjes komen bijvoorbeeld tijdens het scheren of slachten van schapen in de lucht. Er is geen praktisch toepasbare testmethode beschikbaar die bedrijven kunnen gebruiken om een besmetting van de schapen met deze bacteriën vast te stellen. Denk bijvoorbeeld aan Chlamydophila abortus of Coxiella burnetii. Daarom adviseert bureau Risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRO) van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) om alle werknemers van bedrijven uit de wolproductieketen voor te lichten en te beschermen tegen een mogelijk infectierisico. Bijvoorbeeld door het dragen van een mond-neusmasker. Ook adviseert het BuRO om het publiek voor te lichten over mogelijke risico’s van contact met schapen en onbehandelde wol.

link to website