news
News

Kamervragen over met water ingespoten Nederlandse kip beantwoord

vrijdag 27 juli 2007

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een antwoord op vragen van het lid Van Velzen (SP) over met water ingespoten Nederlandse kip.

..De minister van VWS heeft aan de VWA gevraagd de overtreders in de toekomst strenger aan te pakken.

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een antwoord op vragen van het lid Thieme (PvdD) over overmatige waterinjecties in kippenvlees voor consumenten.

..Wetgeving rond etikettering van voedingsmiddelen is op EU-niveau geharmoniseerd. Voor kippenvleesbereidingen met toegevoegd water betekenen die regels dat het percentage kippenvlees moet worden vermeld en dat water - voor zover meer dan 5% - als ingrediënt moet worden vermeld.

link to website