news
News

Invloeden op gezondheidskosten per big

zaterdag 8 december 2007

Op het symposium ‘Varkens en G€zondh€id’ is een presentatie gegeven over de invloeden op de gezondheidskosten per big.

Het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft onderzoek gefinancierd naar het verder verbeteren van de gezondheidsstatus via managementmaatregelen. Animal Sciences Group (ASG) nam samen met ForFarmers voor dit onderzoek een enquête af op 52 zeugenbedrijven (deels met vleesvarkens). Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

 • Via maatregelen op bedrijfsniveau kan een varkenshouder de gezondheid en economie positief beïnvloeden.
 • Een goede gezondheid op het vermeerderingsbedrijf werpt zijn vruchten af op het vleesvarkensbedrijf: uitval en groei worden positief beïnvloed.
 • Factoren die aantoonbaar positief zijn voor gezondheid en economie:
  • Weren van ongedierte door het afdekken van luchtinlaten met gaas en het inschakelen van professionele ongediertebestrijding.
  • Zo min mogelijk contact met kadavers en destructiemateriaal.
  • Mest afzuigen vanaf vuile weg en rondom bedrijf geen bedrijfsvreemde mest uit (laten) rijden.
  • Voerovergangen in biggenopfok geleidelijk en niet ineens.
  • Gespeende biggen zo min mogelijk mengen.
  • Douchen bij betreden bedrijf door zowel bezoekers, personeel als eigenaar.
 • Een aantal factoren dat de gezondheidsstatus positief beïnvloedt, is gecorreleerd aan de bedrijfsgrootte. De indruk bestaat dat grotere bedrijven door een meer gestructureerd management vaker maatregelen (kunnen) toepassen die gunstig zijn voor de gezondheidsstatus.
De presentatie en de folder met een overzicht van de onderzoeksresultaten zijn te downloaden.

link to website