news
News

Innovatiesubsidie varkens- en pluimveesector

woensdag 27 juni 2007

De minister van LNV, mw. Verburg, heeft het volgende aan de Tweede Kamer laten weten:

Zoals ik in antwoorden op Kamervragen heb aangegeven, maakt de module ‘Samenwerking bij innovatieprojecten’ in de Regeling LNV-subsidies het mogelijk subsidies te verstrekken voor de ontwikkeling van nieuwe producten, procédés en technologieën in de intensieve veehouderij. De subsidies zijn bedoeld om voorloperbedrijven financieel te ondersteunen bij innovaties die gericht zijn op het vergroten van de duurzaamheid van de intensieve veehouderijproductie. Naast dierenwelzijn en het terugdringen van de emissies naar het milieu gaat het ook om innovaties op het terrein van diergezondheid (preventie), energie, arbeidsomstandigheden en de ontwikkeling van producten met toegevoegde waarde. Een aanvraag komt eerder in aanmerking voor een innovatiesubsidie naarmate het een meer innovatief karakter heeft, er meer technisch of economisch perspectief is op toepassing op praktijkschaal en een grotere kans heeft op toepassing door andere ondernemingen in de sector. De projecten dienen te voldoen aan alle wettelijke voorschriften. Ik ben bereid na te gaan of op basis van de Nota dierenwelzijn in het Openstellingsbesluit voor 2008 in deze module meer nadruk gelegd moet worden op innovatieprojecten die gericht zijn op een verdere verbetering van dierenwelzijn.

link to website