news
News

Houdbaarheid versproducten kan aanzienlijk langer

donderdag 3 augustus 2006

Derving kost consument en supermarkt jaarlijks een miljard euro

Den Haag, 30 juni 2006 Een slimmere verpakking en een meer uitgekiende logistiek kunnen de houdbaarheid van gesneden groenten over de gehele keten met 50% verlengen en de afkeur met 35% verminderen. Dat kan het bedrijfsleven in de groenteketen en consumenten miljoenen euro’s aan kostenbesparing opleveren. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek door groentesnijderij De Groentehof, supermarktketens Spar en Jumbo, koelmeubelfabrikant Carrier en Wageningen Universiteit en Research Center. Het onlangs gepresenteerde onderzoek werd door EZ-agentschap SenterNovem en Stichting Agro Keten Kennis (AKK) ondersteund.

In het project is een instrument, het softwareprogramma ‘keten-vers-model’, ontwikkeld om te onderzoeken hoe gesneden andijvie langer houdbaar kan blijven. Met behulp daarvan hebben de onderzoekers vastgesteld wat de invloed is van bijvoorbeeld temperatuur en gassamenstelling in de verpakking op de houdbaarheid en kwaliteit van gesneden groenten. De partners in de keten krijgen met het ‘keten-vers-model’ inzicht in de effecten van ketenaanpassingen op de houdbaarheid en kwaliteit. Op die manier kunnen ze het effect van aanpassingen voorspellen en het vervolgens met een gerust hart in de praktijk brengen. Voor gesneden groente bleek aanpassing van de verpakking de productkwaliteit sterk te verhogen. Ook een beter uitgekiend systeem van transport en logistiek, waarbij vooral bestelling en aflevering nauwkeuriger op elkaar worden afgestemd, draagt aanzienlijk bij aan langere houdbaarheid.

Het ‘keten-vers-model’ is ook geschikt voor andere versproducten zoals vlees, zuivel, fruit en bloemen.

Het weggooien of afprijzen van versproducten die de houdbaarheidsdatum hebben overschreden, kost de consument en de supermarkt samen jaarlijks één miljard euro. Bovendien scheept het de samenleving op met een afvalberg van een miljoen m3 (500 volle supermarkten) en verspilling van energie.

DKE-programma

Het onderzoek “Reductie productverlies in de versgesneden groenteketen” maakt deel uit van het programma “Duurzame Ketens en Energiebesparing” (DKE) dat SenterNovem en Stichting AKK samen in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitvoeren. Het in 2002 gestarte programma stimuleert ondernemers in de agrosector om samen met partners in de keten mogelijkheden voor energiebesparing te zoeken. Het past binnen de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA) die de overheid met ongeveer veertig branches uit het bedrijfsleven heeft gesloten.

Nadere persinformatie:

SenterNovem
Hanneke op den Brouw
Tel. 030-239 36 47
h.op.den.brouw@senternovem.nl

of

Stichting AKK
Marc van den Heuvel
Tel. 073-528 66 22
vandenheuvel@akk.nl

link to website