news
News

Gezamenlijke controleacties AID en VWA op dierenwelzijn bij transport

vrijdag 5 oktober 2007

Vanaf oktober 2007 voeren gecombineerde teams van de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controles uit op het welzijn van dieren bij veetransporten. Deze landelijke controles zijn vooral gericht op het transport van varkens, maar bijvoorbeeld ook van slachtrunderen en paarden. Eerder dit jaar zijn AID en VWA gestart om gezamenlijk controles uit te voeren bij verzamelplaatsen en slachthuizen van schapen en geiten.

In elke regio (Noord, Midden en Zuid) gaat een inspectieteam van start. In de eerste week van oktober verwachten AID en VWA totaal dertig controles te verrichten. De teams zullen op wisselende tijden actief zijn. In elk team is een dierenarts van de VWA aanwezig en een buitengewoon opsporingsambtenaar van de AID.

Op de weg, maar ook bij exportverzamelplaatsen, markten en slachthuizen gaan de teams kijken of de dieren worden behandeld volgens de regels die daarover zijn opgesteld. Op de exportverzamelplaatsen voeren de teams niet de klepkeuringen uit. Die maken onderdeel uit van het reguliere toezicht door de VWA.

Bij een eventuele overtreding, kunnen verschillende maatregelen worden getroffen.
Hierbij wordt rekening gehouden met de ernst van de overtreding. Maatregelen varieren van het aanzeggen van een waarschuwing of proces-verbaal, tot het weigeren van een exportcertificaat. In uiterste gevallen kan een procedure worden opgestart tot het opschorten of intrekken van een vergunning.

link to website